Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W TORUNIU

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Ankieta

Kalendarium

« poprzedni miesiącczerwiec 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.powiattorunski.pl

Treść strony

Kontrole zewnętrzne Starostwa Powiatowego w roku 2023

Pozycja w książce kontroli: 1/2023
Jednostka kontrolująca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Rodzaj kontroli: planowa
Czas trwania kontroli: 18.01 do 14.02.2023 r.
Okres objęty kontrolą: okres realizacji projektu 01.03.2021 r. - 30.06.2023 r.

Zakres kontroli projektu Nr RPKP.10.02.03-04-0015/20 pt.„ Zawodowo zakręceni” zgodny z punktem 5.2 Wytycznych w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 obejmujący m.in.: prawidłowość rozliczeń finansowych, kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu, sposób rekrutacji uczestników projektu, sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu, stopień wykonania rezultatów/produktów/zadań – postęp rzeczowy, poprawność stosowania zamówień zgodnie z umową o dofinansowanie projektu, prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych, sposób prowadzenia i archiwizacji projektu.

Informacja pokontrolna Nr 81/2022/2023 po zanonimizowaniu danych osobowych jest do wglądu w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich w siedzibie Urzędu, pokój nr 100 C.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Gryciuk
  data wytworzenia: 2023-07-24
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2023-07-24 13:55
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2024-04-15 12:49

Pozycja w książce kontroli: 2/2023
Jednostka kontrolująca: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Toruniu
Rodzaj kontroli: planowa
Czas trwania kontroli: 26.06 do 26.08.2023 r.
Okres objęty kontrolą: 

Zakres kontroli:

 1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
 2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
 3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
 4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
 5. Prawidłowość i rzetelność danych przekazanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych we wniosku o świadczenie postojowe na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
 6. Prawidłowość i rzetelność danych przekazanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych we wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacania składek złożonego na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Informacja pokontrolna Protokół kontroli z dnia 24.08.2024 r. po zanonimizowaniu danych osobowych jest do wglądu w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich w siedzibie Urzędu, pokój nr 100 C.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Gryciuk
  data wytworzenia: 2023-07-24
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2023-07-24 13:57
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2024-04-15 12:48

Pozycja w książce kontroli: 3/2023
Jednostka kontrolująca: Wojewódzki Urząd Pracy, Sz. Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń
Rodzaj kontroli: planowa
Czas trwania kontroli: 11.08.2023 r.
Kontrola została przeprowadzona w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu pełna dokumentacja w jednostce.

Zakres kontroli: Wizyta monitoringowa projektu: Aktywni w powiecie toruńskim w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Gryciuk
  data wytworzenia: 2024-04-12
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2024-04-15 12:51

Pozycja w książce kontroli: 4/2023
Jednostka kontrolująca: Najwyższa Izba Kontroli
Rodzaj kontroli: planowa
Czas trwania kontroli: 19.09 do 30.11.2023 r.
Okres objęty kontrolą: od stycznia 2019 r. do zakończenia czynności kontrolnych

Zakres kontroli:
Realizacja przez wybrane jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa kujawsko-pomorskiego obowiązków w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Informacja pokontrolna Wystąpienie pokontrolne z 21.11.2023 r. po zanonimizowaniu danych osobowych jest do wglądu w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich w siedzibie Urzędu, pokój nr 100 C.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Gryciuk
  data wytworzenia: 2024-04-12
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2024-04-15 12:53

Pozycja w książce kontroli: 5/2023
Jednostka kontrolująca: Wojewoda Kujawsko-Pomorski
Rodzaj kontroli: planowa
Czas trwania kontroli: 04.10.2023 r.
Okres objęty kontrolą: stan faktyczny na dzień kontroli

Zakres kontroli:

 1. Sposób wdrożenia systemu wczesnego ostrzegania – SWO na terenie województwa kujawsko- pomorskiego.
 2. Sposób wdrożenia systemu wykrywania i alarmowania – SWA na terenie województwa kujawsko- pomorskiego.
 3. Wykorzystanie odbiorników radiowych do prowadzenia nasłuchu ODN.
 4. Wykorzystanie radioodbiorników do prowadzenia komunikacji radiowej.
 5. Usytuowania (dyslokacji) central i syren alarmowych.
 6. Stan faktyczny systemu łączności radiowej i systemu ostrzegania i alarmowania.
 7. Sposób eksploatacji, wykorzystania i obsługi systemu łączności radiowej i alarmowej oraz systemu informatycznego Promień.

Informacja pokontrolna Wystąpienie pokontrolne z 29.01.2024 r. po zanonimizowaniu danych osobowych jest do wglądu w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich w siedzibie Urzędu, pokój nr 100 C.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Gryciuk
  data wytworzenia: 2024-04-12
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2024-04-15 12:55

Pozycja w książce kontroli: 6/2023
Jednostka kontrolująca: Archiwum Państwowe w Toruniu
Rodzaj kontroli: planowa
Czas trwania kontroli: 26.10. do 03.11.2023 r.
Okres objęty kontrolą: stan faktyczny na dzień kontroli

Zakres kontroli:

 • stopień wdrożenia i przestrzegania przepisów kancelaryjno-archiwalnych;
 • prawidłowość klasyfikacji i kwalifikacji dokumentacji, a zwłaszcza materiałów archiwalnych;
 • rozmiar zasobu znajdującego się w archiwum zakładowym;
 • stan faktyczny akt, ich kompletność oraz terminowość przekazania akt przez komórki organizacyjne do archiwum zakładowego;
 • poprawność środków ewidencyjnych;
 • poprawność udostepnienia dokumentacji;
 • regularność i poprawność brakowania dokumentacji niearchiwalnej;
 • kwalifikacje zawodowe i stan obsady osobowej archiwum zakładowego;
 • stan lokalu archiwum i jego wyposażenia pod kątem należytego zabezpieczenia zasobu archiwalnego przed zniszczeniem;
 • terminowość i poprawność przekazywania materiałów archiwalnych do właściwego archiwum państwowego;
 • stopień wykonania zaleceń pokontrolnych.

Informacja pokontrolna Wystąpienie pokontrolne z 06.03.2024 r. po zanonimizowaniu danych osobowych jest do wglądu w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich w siedzibie Urzędu, pokój nr 100 C.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Gryciuk
  data wytworzenia: 2024-04-12
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2024-04-15 12:57

Pozycja w książce kontroli: 7/2023
Jednostka kontrolująca: Wojewoda Kujawsko-Pomorski
Rodzaj kontroli: planowa
Czas trwania kontroli: 20.11. do 22.12.2023 r.
Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r.

Zakres kontroli:

 • aktualizacja opłaty z tyt. użytkowania wieczystego oraz trwałego zarządu nieruchomościami Skarbu Państwa,
 • gospodarowanie zasobem Skarbu Państwa z uwzględnieniem jezior,
 • nadzór nad nieruchomościami Skarbu Państwa zbytymi w drodze darowizny.

Informacja pokontrolna Wystąpienie pokontrolne z 29.04.2024 r. po zanonimizowaniu danych osobowych jest do wglądu w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich w siedzibie Urzędu, pokój nr 100 C.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Gryciuk
  data wytworzenia: 2024-04-12
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2024-04-15 13:00
 • zmodyfikował: Przemysław Chmielewski
  ostatnia modyfikacja: 2024-06-14 12:21

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2114
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-06-14 12:21:08

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji