Ścieżka nawigacyjna

 • STATUS PRAWNY PODGiK

Treść strony

zm. Zarządzenie Nr 15/03 z dn. 25.06.2003 r.

zm. Zarządzenie Nr 1/04 z dn. 12.01.2004 r.

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 33

STAROSTY TORUŃSKIEGO
z dnia 22 grudnia 1999 r.

 

 

w sprawie utworzenia Gospodarstwa Pomocniczego Starostwa Powiatowego w Toruniu pod nazwą "Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Toruniu".

 

      Na podstawie art. 20 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz art. 7d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Zarządu Powiatu w Toruniu Nr 39/99 z dnia 13 grudnia 1999 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie gospodarstwa pomocniczego "Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Toruniu"

 

zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

 

Tworzy się Gospodarstwo Pomocnicze Starostwa Powiatowego w Toruniu.

 

§ 2.

 

1. Nazwa i siedziba Gospodarstwa Pomocniczego :

 

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
          Geodezyjnej i Kartograficznej
         
ul. Szosa Chełmińska 30/32
          87-100 Toruń

 

2. Nazwa i siedziba jednostki budżetowej :

 

Starostwo Powiatowe

ul. Szosa Chełmińska 30/32
87-100 Toruń

 

§ 3.

 

Przedmiotem działalności Ośrodka jest wykonywanie zadań z zakresu geodezji i kartografii, a w szczególności:

1)     aktualizacja i prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

2)     koordynowanie uzgodnień usytuowania projektowanych sieci i uzbrojenia terenów,

3)    zakładanie osnów szczegółowych,

4)    zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej ,

5)    prowadzenie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,

6)    prowadzenie spraw związanych z ochroną maków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,

7)    prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie,

8)    (skreślony),

9)    (skreślony),

10)    (skreślony),

11)    (skreślony),

12)    wykonywanie innych zadań z zakresu geodezji i kartografii zleconych przez jednostkę macierzystą lub inne podmioty gospodarcze.

 

§ 4.

 

Organizację i zasady funkcjonowania Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Toruniu, stanowiący załącznik nr l do niniejszego zarządzenia.

 

§ 5.

 

Do wykonywania zadań Starostwo Powiatowe w Toruniu udostępni składniki majątkowe określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 6.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Ośrodka.

 

§ 7.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2000 r .

 

 

 

 

 STAROSTA TORUŃSKI

/-/ dr Eugeniusz Lewandowski

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2003-07-28 10:33
 • zmodyfikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  ostatnia modyfikacja: 2006-07-05 13:08

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-07-28 10:33
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-07-29 08:54

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7515
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-07-05 13:11

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12009755
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-15 11:37

Stopka strony