Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

KARTA INFORMACYJNA SP-056

1. Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych

2. Nazwa wydziału:
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

3. Podstawa prawna:

 • Art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1463, ze zm.),
 • ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 210),
 • rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. Nr 243, poz. 1449).

4. Wymagane dokumenty:

Nowy klub sportowy

 • wniosek o wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych podpisany przez wszystkich członków zarządu,
 • protokół z zebrania założycielskiego wraz z podjętymi uchwałami (uchwałą w sprawie utworzenia uczniowskiego klubu sportowego, uchwałą w sprawie uchwalenia statutu uczniowskiego klubu sportowego i uchwałą w sprawie wyboru władz stowarzyszenia),
 • informacja o adresie siedziby stowarzyszenia,
 • lista co najmniej 7 założycieli obecnych na zebraniu założycielskim zawierająca imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy członków założycieli,
 • statut w 2 egzemplarzach,

Klub sportowy figurujący w ewidencji:

 • wniosek o wpis zmian do ewidencji uczniowskich klubów sportowych podpisany przez członków zarządu upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Klubu (zgodnie z zapisami w Statucie),
 • protokół z zebrania wraz z uchwałami dotyczącymi wprowadzonych zmian,
 • lista obecności z zebrania z podpisami członków klubu.

5. Opłaty:
Wpis uczniowskiego klubu sportowego lub wpis zmian dotyczących uczniowskiego klubu sportowego do ewidencji prowadzonej przez Starostę Toruńskiego nie podlega opłacie skarbowej (podstawa prawna: art.2 ust.1 pkt 1 lit. g ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).
Wydanie zaświadczenia potwierdzającego, że uczniowski klub sportowy figuruje w ewidencji prowadzonej przez Starostę Toruńskiego nie podlega opłacie skarbowej (podstawa prawna: art.2 ust.1 pkt 1 lit. g ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).

6. Termin załatwienia sprawy:
Wpisu dokonuje się w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku w przypadku niestwierdzenia błędów formalno-prawnych.

7. Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
II piętro, pokój 206, tel. 56 662-88-42

8. Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Starosty Toruńskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

9. Dodatkowe informacje:
Wszystkie kserokopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem.

10. Formularze do pobrania: brak

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Rybitwa
  data wytworzenia: 2016-09-30
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2016-10-24 10:45
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2017-09-25 08:02

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3046
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-09-25 08:02

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 10023266
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-03-22 11:20

Stopka strony