Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

1. Uchwała Nr IV/25/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego Funduszu Pracy na rok 2011.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:39

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:39

2. Uchwała Nr IV/26/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Gminy Miasta Toruń i Powiatu Toruńskiego za 2010 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:39

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:39

3. Uchwała Nr IV/27/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2011-2020 (zmieniona uchwałą Nr VI/38/2011 RPT z 31.03.2011 r., uchwałą Nr VIII/52/2011 RPT z 16.06.2011 r., uchwałą Nr X/64/2011 RPT z 25.08.2011 r., uchwałą Nr XI/70/2011 RPT z 6.10.2011 r., uchwałą Nr XII/73/2011 RPT z 10.11.2011 r., uchwałą Nr XIII/79/2011 RPT z 15.12.2011 r.).

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:39

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:39

4. Uchwała Nr IV/28/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:39

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:39

5. Uchwała Nr IV/29/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2011 (zmieniona uchwałą Nr 15/2011 ZPT z 2.03.2011 r., uchwałą Nr VI/39/2011 RPT z 31.03.2011 r., uchwałą Nr 34/2011 ZPT z 18.05.2011 r., uchwałą Nr VIII/51/2011 RPT z 16.06.2011 r., uchwałą Nr X/63/2011 RPT z 25.08.2011 r., uchwałą Nr 71/2011 ZPT z 28.09.2011 r., uchwałą Nr XI/69/2011 RPT z 6.10.2011 r., uchwałą Nr XII/72/2011 RPT z 10.11.2011 r., uchwałą Nr 87/2011 ZPT z 29.11.2011 r., uchwałą Nr XIII/78/2011 RPT z 15.12.2011 r., uchwałą Nr 89/2011 ZPT z 29.12.2011 r.).

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:39

6. Uchwała Nr IV/30/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2011 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (zmieniona uchwałą Nr VI/40/2011 RPT z 31.03.2011 r., uchwałą Nr VIII/53/2011 RPT z 16.06.2011 r., uchwałą Nr X/65/2011 RPT z 25.08.2011 r., uchwałą Nr XIII/80/2011 RPT z 15.12.2011 r.)).

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:39

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:39

7. Uchwała Nr IV/31/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Toruniu (zmieniona uchwałą Nr XXI/115/2012 RPT z 30.08.2012 r., uchwałą Nr XXXVIII/209/2014 RPT z 16.01.2014 r.)

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:39

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:39

8. Uchwała Nr IV/32/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:39

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:39

9. Uchwała Nr IV/33/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2011 rok.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:39

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:39

10. Uchwała Nr IV/34/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu na 2011 rok.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:39

11. Uchwała Nr VI/35/2011 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Toruńskiego na lata 2010-2014 z perspaktywą do roku 2017" i "Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Toruńskiego na lata 2010-2014 z perspaktywą do roku 2017.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:39

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:39

12. Uchwała Nr VI/36/2011 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Toruńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w roku 2010.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:39

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:39

13. Uchwała Nr VI/37/2011 z dnia 31 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu modernizacji dróg powiatowych na lata 2009-2013.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:39

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:39

14. Uchwała Nr VI/38/2011 z dnia 31 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2011-2020.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:39

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:39

15. Uchwała Nr VI/39/2011 z dnia 31 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2011 rok.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:39

16. Uchwała Nr VI/40/2011 z dnia 31 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań przyjętych do realziacji w roku 2011 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:39

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:39

17. Uchwała Nr VI/41/2011 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej zespołem pałacowo - parkowym położonej we wsi Głuchowo, gm. Chełmża.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:39

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:39

18. Uchwała Nr VII/42/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego w zakresie realizacji projektu: "Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych - droga Toruń - Złotoria - Osiek - etap I".

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:39

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:39

19. Uchwała Nr VII/43/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego w zakresie realizacji projektu: "Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych - droga Toruń - Łubianka - Wybcz - Unisław - etap II" (zmieniona Uchwałą Nr VIII/55/2011 RPT z 16.06.2011 r.).

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:39

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:39

20. Uchwała Nr VII/44/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców, osób pełnoletnich lub ich rodziców, opiekunów prawnych lub kuratorów z ponoszenia odpłatności za pobyt dzieci i osób pełnoletnich w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatu i poza powiatem oraz za pobyt dzieci i osób pełnoletnich w rodzinach zastępczych (zmieniona uchwałą Nr XVI/99/2012 RPT z 22.03.2012 r.).

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:39

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:39

21. Uchwała Nr VII/45/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego (zmieniona Uchwałą Nr VIII/59/2011 RPT z 16.06.2011 r.).

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:39

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:39

22. Uchwała Nr VII/46/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie założenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Chełmży, wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Chełmży.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:39

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:39

23. Uchwała Nr VII/47/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie nadania statutu Uzupełniającemu Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych, wchodzącemu w skład Zespołu Szkół w Chełmży.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:39

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:39

24. Uchwała Nr VII/48/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych na terenie powiatu toruńskiego.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:39

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:39

25. Uchwała Nr VII/49/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego w sprawie ograniczenia działalności Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Rydygiera w Toruniu przez likwidację komórek organizacyjnych.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:39

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:39

26. Uchwała Nr VIII/50/2011 z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu toruńskiego za rok 2010.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:39

27. Uchwała Nr VIII/51/2011 z dnia 16 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Toruńskiego na 2011 rok.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:39

28. Uchwała Nr VIII/52/2011 z dnia 16 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2011-2020.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:39

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:39

29. Uchwała Nr VIII/53/2011 z dnia 16 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2011 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:39

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:39

30. Uchwała Nr VIII/54/2011 z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miasto Chełmża.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:39

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:39

31. Uchwała Nr VIII/55/2011 z dnia 16 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego w zakresie realizacji projektu: "Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych - droga Toruń - Łubianka - Wybcz - Unisław - etap II".

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:39

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:39

32. Uchwała Nr VIII/56/2011 z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz ksoztów pwostałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstapienia od usunięcia pojazdu (zmieniona uchwałą Nr XXV/135/2012 RPT z 14.12.2012 r.).

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:39

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:39

33. Uchwała Nr VIII/57/2011 z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia Związku Powiatów Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:39

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:39

34. Uchwała Nr VIII/58/2011 z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie zasad używania herbu i flagi Powiatu Toruńskiego.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:39

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:39

35. Uchwała Nr VIII/59/2011 z dnia 16 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:39

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:39

36. Uchwała Nr VIII/60/2011 z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Powiatu Toruńskiego do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:39

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:39

37. Uchwała Nr VIII/61/2011 z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego bezpłatnego przejazdu Autostradową Obwodnicą Torunia na odcinku Czerniewice - Lubicz.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:39

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:39

38. Uchwała Nr IX/62/2011 z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej Powiatu Toruńskiego w latach 2011-2013.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:39

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:39

39. Uchwała Nr X/63/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2011 rok.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:39

40. Uchwała Nr X/64/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2011-2020.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:39

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:39

41. Uchwała Nr X/65/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2011 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:39

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:39

42. Uchwała Nr X/66/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Kujawsko - Pomorskiego (utrata mocy w związku z uchwałą Nr XV/88/2012 RPT z 9.02.2012 r.).

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:39

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:39

43. Uchwała Nr X/67/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad reprezentacji Powiatu Toruńskiego w Związku Powiatów Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:39

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:39

44. Uchwała Nr X/68/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Toruńskiego.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:39

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:39

45. Uchwała Nr XI/69/2011 z dnia 6 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2011 rok.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:39

46. Uchwała Nr XI/70/2011 z dnia 6 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2011-2020.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:39

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:39

47. Uchwała Nr XI/71/2011 z dnia 6 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Browinie.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:39

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:39

48. Uchwała Nr XII/72/2011 z dnia 10 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2011 rok.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:39

49. Uchwała Nr XII/73/2011 z dnia 10 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloeltniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2011-2020.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:39

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:39

50. Uchwała Nr XII/74/2011 z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie określenia zadań przyjętychdo realizacji w roku 2012 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (zmieniona uchwałą Nr XVI/97/2012 RPT z 22.03.2012 r., uchwałą Nr XXIII/126/2012 RPT z 25.10.2012 r., uchwałą Nr XXIV/130/2012 RPT z 23.11.2012 r., uchwałą Nr XXV/134/2012 RPT z 14.12.2012 r.).

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:39

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:39

51. Uchwała Nr XII/75/2011 z dnia 10 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:39

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:39

52. Uchwała Nr XII/76/2011 z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Toruńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:39

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:39

53. Uchwała Nr XII/77/2011 z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej zespołem pałacowo - parkowym położonej w Głuchowie, gm. Chełmża.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:39

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:39

54. Uchwała Nr XIII/78/2011 z dnia 15 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2011 rok.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:39

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:39

55. Uchwała Nr XIII/79/2011 z dnia 15 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2011-2020.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:39

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:39

56. Uchwała Nr XIII/80/2011 z dnia 15 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę  w sprawie okreslenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2011 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:39

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:39

57. Uchwała Nr XIII/81/2011 z dnia 15 grudnia 2011 r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowych Domach Samopomocy funkcjonujących na terenie Powiatu Toruńskiego.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:39

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:39

58. Uchwała Nr XIII/82/2011 z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2012 roku.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:39

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:39

59. Uchwała Nr XIII/83/2011 z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Chełmży przy ul. Gen. J. Hallera 7 zabudowanej budynkiem pełniącym funkcję oddziału dziecięcego Szpitala Powiatowego w Chełmży.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:39

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:39

60. Uchwała Nr XIV/84/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2012 – 2020 (zmieniona uchwałą Nr XV/91/2012 RPT z 9.02.2012 r., uchwałą Nr XVIII/102/2012 RPT z 24.05.2012 r., uchwałą Nr XXI/109/2012 RPT z 30.08.2012 r., uchwałą Nr XXIV/129/2012 RPT z 23.11.2012 r. - utrata mocy w związku z uchwałą Nr XXV/138/2012 RPT z 14.12.2012 r.).

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:39
 • Metryka

  • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
   data publikacji: 2016-02-23 10:39
 • Metryka

  • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
   data publikacji: 2016-02-23 10:39
 • Metryka

  • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
   data publikacji: 2016-02-23 10:39
 • Metryka

  • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
   data publikacji: 2016-02-23 10:39
 • Metryka

  • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
   data publikacji: 2016-02-23 10:39
 • Metryka

  • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
   data publikacji: 2016-02-23 10:39
 • Metryka

  • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
   data publikacji: 2016-02-23 10:39
 • Metryka

  • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
   data publikacji: 2016-02-23 10:39
 • Metryka

  • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
   data publikacji: 2016-02-23 10:39

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:39

61. Uchwała Nr XIV/85/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2012 (zmieniona uchwałą Nr XV/90/2012 RPT z 9.02.2012 r., uchwałą Nr 101/2012 ZPT z 28.02.2012 r., uchwałą Nr XVI/96/2012 RPT z 22.03.2012 r., uchwałą Nr 111/2012 ZPT z 11.04.2012 r., uchwałą Nr XVIII/101/2012 RPT z 24.05.2012 r., uchwałą Nr XX/106/2012 RPT z 14.06.2012 r., uchwałą Nr 140/2012 ZPT z 25.07.2012 r., uchwałą Nr XXI/108/2012 RPT z 30.08.2012 r., uchwałą Nr XXIII/125/2012 RPT z 25.10.2012 r., uchwałą Nr 164/2012 ZPT z 7.11.2012 r., uchwałą Nr XXIV/128/2012 RPT z 23.11.2012 r., uchwałą Nr XXV/133/2012 RPT z 14.12.2012 r., uchwałą Nr XXVI/140/2012 RPT z 28.12.2012 r., uchwałą Nr 175/2012 ZPT z 31.12.2012 r.).

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:39
 • Metryka

  • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
   data publikacji: 2016-02-23 10:39
 • Metryka

  • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
   data publikacji: 2016-02-23 10:39
 • Metryka

  • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
   data publikacji: 2016-02-23 10:39
 • Metryka

  • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
   data publikacji: 2016-02-23 10:39
 • Metryka

  • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
   data publikacji: 2016-02-23 10:39
 • Metryka

  • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
   data publikacji: 2016-02-23 10:39
 • Metryka

  • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
   data publikacji: 2016-02-23 10:39
 • Metryka

  • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
   data publikacji: 2016-02-23 10:39
 • Metryka

  • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
   data publikacji: 2016-02-23 10:39
 • Metryka

  • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
   data publikacji: 2016-02-23 10:39
 • Metryka

  • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
   data publikacji: 2016-02-23 10:39
 • Metryka

  • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
   data publikacji: 2016-02-23 10:39

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:39

62. Uchwała Nr XIV/86/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2012 rok

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:39
 • Metryka

  • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
   data publikacji: 2016-02-23 10:39
 • Metryka

  • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
   data publikacji: 2016-02-23 10:39

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:39

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3243
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-02-23 10:39

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12139241
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-12 13:59

Stopka strony