Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Karta informacyjna SP-085

 1. Nazwa procedury:
  Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów (*)
  (*) tylko dla terenów nieruchomości, których posiadaczem jest Gmina
 2. Nazwa Wydziału:
  Wydział Środowiska
 3. Podstawa prawna:
 4. Wymagane dokumenty:
  Wniosek o wydanie zezwolenia, zawierający dane wyszczególnione w art. 83b. 1 ww. ustawy (według załączonego wzoru- do pobrania).
  Załączniki:
  • Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością (*);
  • Zgoda właściciela nieruchomości - gdy posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem (*);
  • Nazwę gatunku drzewa lub krzewu
  • Obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo: posiada kilka pni - obwód każdego z tych pni, nie posiada pnia - obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa
  • Wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew
  • Miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu
  • Rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;
  • Projekt planu:
   a) nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy,
   b) przesadzenia drzewa lub krzewu,
   – jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;
  • Zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1–4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15, jeżeli zostało wydane.
  • Dokumentacja fotograficzna (mile widziana);
   (*) Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 5. Opłaty:
  Brak opłat za złożenie wniosku i wydanie zezwolenia
 6. Termin załatwienia sprawy:
  • w ciągu miesiąca,
  • w sprawach szczególnie skomplikowanych - do 2 miesięcy.
 7. Jednostka prowadząca sprawę:
  Wydział Środowiska
  tel. 56 662 88 79, pok. 211, II piętro
 8. Tryb odwoławczy:
  Odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu ul. Targowa 13/15, za pośrednictwem Starosty Toruńskiego, w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia
 9. Dodatkowe informacje:
  • Starosta wydaje decyzję na usuniecie drzewa lub krzewu, tylko w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy (art. 90 ustawy o ochronie przyrody).
   Wyjątek: Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków (art. 83a pkt 1 ustawy z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody).
  • Przed wydaniem decyzji - wizja w terenie
  • Uwarunkowania prawne wydawanych zezwoleń (wybrane)
 10. Formularze do pobrania:
  • Druk Wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów – do pobrania poniżej.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Ziemkiewicz
  data wytworzenia: 2018-07-24
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2018-09-28 11:36
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2019-09-25 10:50

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Ziemkiewicz
  data wytworzenia: 2018-07-24
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2018-09-28 11:36

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4091
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-09-25 10:50

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 11201261
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-01-17 12:19

Stopka strony