Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO SPECJALISTY DS. KSIĘGOWOŚCI.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Skorulski
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2020-05-19 08:36

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty ds. księgowości w zespole ekonomiczno-finansowym.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Skorulski
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2020-04-27 12:56

DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W TORUNIU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE SPECJALISTA DS.KSIĘGOWOŚCI

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Skorulski
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2020-04-15 11:14
 • zmodyfikował: Ryszard Bukowski
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-27 12:54

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PSYCHOLOGA W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W TORUNIU

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Skorulski
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2020-03-11 11:38

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PSYCHOLOGA

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jacek Skorulski
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2020-01-31 14:39

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza nabór na stanowisko nieurzędnicze - Specjalista do spraw wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach projektu ,,Rodzina w Centrum 2’’

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu zawiadamia, iż w związku z ogłoszonym naborem na stanowisko Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w dniu 9 sierpnia 2018 roku wpłynęły dwie oferty, z których dwie spełniały wymogi pod względem formalnym.

W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej wybrano kandydatkę na ww. stanowisko Panią Annę Michalską.

Dyrektor

Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie

w Toruniu

Jolanta Zielińska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Autor informacji: Jolanta Zielińska
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2018-08-17 10:10

Nabór na stanowisko Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Autor informacji: Jolanta Zielińska
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2018-08-09 13:23

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na wolne stanowisko Starszego Specjalisty ds. Kadr, Administracji i Księgowości

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Autor informacji: Jolanta Zielińska
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2018-03-23 12:21

LISTA KANDYDATÓW spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko STARSZEGO SPECJALISTY DS. KADR, ADMINISTRACJI I KSIĘGOWOŚCI

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Autor informacji: Jolanta Zielińska
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2018-03-22 14:21

DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W TORUNIU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO STARSZY SPECJALISTA DS. KADR, ADMINISTRACJI I KSIĘGOWOŚCI

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Autor informacji: Jolanta Zielińska
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2018-03-12 10:04

Informacja o wyniku naboru na wolne nieurzędnicze stanowisko pracy: specjalista do spraw wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu zawiadamia, że w wyniku zakończenia procedury na ogłoszone wolne stanowisko nieurzędnicze: specjalista do spraw wsparcia rodziny i pieczy zastępczej (publikacja BIP z dnia 25.04.2017 r.) wpłynęła jedna oferta,  która  spełniła wymogi pod względem formalnym, tj.: P. Anna Kryger-Kulasińska  zamieszkała w Brzozówce 87-126 Obrowo.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się odpowiednią wiedzą z zakresu wymagań określonych w ogłoszeniu, a przede wszystkim znajomością zagadnień związanych z systemowym wsparciem rodziny oraz pieczy zastępczej (rodzinnej i instytucjonalnej), jak również z realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Autor informacji: Jolanta Zielińska
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2017-05-15 08:53
 • zmodyfikował: Ryszard Bukowski
  ostatnia modyfikacja: 2017-05-15 08:54

NABÓR na wolne stanowisko specjalisty do spraw wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu, w związku z planowaną realizacją w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 -2020, Oś priorytetowa 9, Działanie 9.3, Poddziałanie 9.3.2 projektu pn: „Rodzina w Centrum” zaprasza do składania ofert na nieurzędnicze stanowisko: specjalista do spraw wsparcia rodziny i pieczy zastępczej

Informacja o wyniku naboru na wolne nieurzędnicze stanowisko pracy: specjalista do spraw wsparcia rodziny i pieczy zastępczej

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu zawiadamia, że w wyniku zakończenia procedury na ogłoszone wolne stanowisko nieurzędnicze: specjalista do spraw wsparcia rodziny i pieczy zastępczej ( publikacja BIP z dnia 29.07.2016 r. ) wpłynęły dwie oferty, z których jedna spełniła wymogi pod względem formalnym, tj.: P. Iwona Fabich  zamieszkała w Toruniu.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się odpowiednią wiedzą z zakresu wymagań określonych w ogłoszeniu, a przede wszystkim znajomością zagadnień związanych z systemowym wsparciem rodziny oraz pieczy zastępczej ( rodzinnej i instytucjonalnej ), jak również z realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych.

Metryka

 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2016-08-09 11:38

NABÓR na wolne stanowisko specjalisty do spraw wsparcia rodziny i pieczy zastępczej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu, w związku z planowaną realizacją w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 -2020, Oś priorytetowa 9, Działanie 9.3, Poddziałanie 9.3.2 projektu pn: „Rodzina w Centrum” zaprasza do składania ofert na nieurzędnicze stanowisko: specjalista do spraw wsparcia rodziny i pieczy zastępczej

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU UZUPEŁNIAJĄCEGO NA STANOWISKO KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘCZEJ

      Dyrektor PCPR w Toruniu zawiadamia, że w wyniku zakończenia procedury na ogłoszony nabór uzupełniający na wolne stanowisko Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej (publikacja bip z dnia 16 kwietnia 2015 r.), wpłynęło 5 ofert, z których 2 spełniły wymogi pod względem formalno-prawnym.

      W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej oraz pisemnego testu kompetencji na w/w stanowisko, wybrano kandydaturę p. Jacka Konopka, zam. w Toruniu.

drukuj (INFORMACJA O WYNIKACH NABORU UZUPEŁNIAJĄCEGO NA STANOWISKO KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘCZEJ)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Zielińska
  data wytworzenia: 2015-05-04
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2015-05-04 08:53

Przedłużenie terminu składania ofert na NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY na wolne stanowisko Koordynatora Rodzinnej Pieczy zastępczej

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu informuje, iż w związku z ogłoszonym naborem uzupełniającym na stanowisko Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej, wpłynęły dwie oferty, z których żadna nie spełniła wymogów formalno-prawnych.

     Wobec powyższego, Dyrektor PCPR w Toruniu przedłuża termin składania ofert na 1 miejsce pracy dla Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej, do 24 kwietnia 2015 r., do godz. 12,00.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Zielińska
  data wytworzenia: 2015-04-16
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2015-04-16 11:52
 • zmodyfikował: Karolina Gorczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2015-04-16 11:54

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY na wolne stanowisko Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu informuje, iż w związku z ogłoszonym konkursem na stanowisko Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej, w oparciu o informację o wynikach naboru (publikacja BIP z dnia 08-04-2015r.), zgodnie z którą wpłynęła jedna oferta nie spełniająca wymogów formalno-prawnych, Dyrektor PCPR w Toruniu ogłasza nabór uzupełniający na 1 miejsce pracy dla Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

Informacja dotycząca ogłoszonego konkursu na stanowisko Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Dyrektor PCPR w Toruniu zawiadamia, że na ogłoszony konkurs na stanowisko Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej wpłynęła 1 oferta, jednakże nie spełnia ona wymogów pod wzdlędem formalno-prawnym.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Zielińska
  data wytworzenia: 2015-04-08
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2015-04-08 12:02

NABÓR na stanowisko Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza nabór                na stanowisko koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

 • Metryka

  • opublikował: Karolina Gorczyńska
   data publikacji: 2014-07-18 12:40
 • Metryka

  • opublikował: Karolina Gorczyńska
   data publikacji: 2014-07-18 12:40

ASYSTENT RODZINY

Projekt „ Uwierzyć w siebie – aktywna integracja osób przebywających w rodzinach zastępczych i je opuszczających” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W TORUNIU ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERTY PRACY – STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO PN.: „UWIERZYĆ W SIEBIE-AKTYWNA INTEGRACJA OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W RODZINACH ZASTĘPCZYCH I JE OPUSZCZAJĄCYCH”, W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

INFORMACJA O WYNIKACH NABORÓW NA OGŁOSZONE WOLNE STANOWISKA PRACY

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu informuje, iż w wyniku zakończenia procedur na ogłoszone wolne stanowiska (publikacja bip z dnia 10-01-2014 r.):

- Pośrednik Pracy,

-Trener Pracy,

wyłoniono kandydatów na w/w stanowiska, tj.:

p. Anna Wysocka zam. w Toruniu -Pośrednik Pracy

p. Michał Banicki zam. w Toruniu - Trener Pracy

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Zarówno p. Anna Wysocka, jaki p. Michał Banicki spełnili wszelkie kryteria formalne, określone w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazali się wiedzą z zakresu prowadzonych spraw na w/w stanowiskach oraz z pozytywnym wynikiem rozwiązali odpowiednie testy kwalifikacyjne.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Zielińska
  data wytworzenia: 2014-02-17
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2014-02-17 10:18
 • zmodyfikował: Karolina Gorczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2014-02-17 10:21

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU UZUPEŁNIAJĄCEGO NA STANOWISKO TRENERA PRACY

Dyrektor PCPR w Toruniu zawiadamia, że na ogłoszony nabór uzupełniający na wolne stanowisko Trenera Pracy (publikacja bip z dnia 28 stycznia 2014 r.), wpłynęły 4 oferty, z których 1 spełniła wymogi pod względem formalno-prawnym, tj.:

1. Pan Michał Banicki, zam. w Toruniu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Zielińska
  data wytworzenia: 2014-02-11
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2014-02-11 13:17

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY na wolne stanowisko Trenera Pracy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu informuje, iż w związku z ogłoszonym konkursem na stanowisko Trenera Pracy, w oparciu o informację o wynikach naboru (publikacja BIP z dnia 21 stycznia 2014 r.), zgodnie z którą wpłynęły dwie oferty, jednak żadna nie spełniła wymogów formalno-prawnych, dyrektor PCPR w Toruniu ogłasza nabór uzupełniający na 1 miejsce pracy dla Trenera Pracy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Zielińska
  data wytworzenia: 2014-01-28
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2014-01-28 12:28

Informacja dotycząca ogłoszonego konkursu na stanowisko Pośrednik Pracy

Dyrektor PCPR w Toruniu zawiadamia, że na ogłoszony konkurs na stanowisko Pośrdenik Pracy wpłynęły 3 oferty, z których 1 spełnia wymogi pod względem formalno-prawnym, tj.:

1. Pani Wysocka Anna, zam. w Toruniu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Zielińska
  data wytworzenia: 2014-01-21
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2014-01-21 12:36
 • zmodyfikował: Karolina Gorczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2014-01-21 12:44

Informacja dotycząca ogłoszonego konkursu na stanowisko Trener Pracy

Dyrektor PCPR w Toruniu zawiadamia, że na ogłoszony konkurs na stanowisko Trener Pracy wpłynęły 2 oferty, z których żadna nie spełnia wymogów pod wzdlędem formalno-prawnym.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Zielińska
  data wytworzenia: 2014-01-21
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2014-01-21 12:40

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu

ogłasza konkurs na wolne stanowiska:

1. trener pracy,

2. pośrednik pracy. 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Zielińska
  data wytworzenia: 2014-01-10
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2014-01-10 14:19

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU UZUPEŁNIAJĄCEGO NA STANOWISKO KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru uzupełniającego na stanowisko Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej została wybrana Pani Teresa Mika, zam. w Brąchnówku.

Do dnia zakończenia naboru, tj. 29 lipca 2013 r. wpłynęła jedna oferta spełniająca wszystkie kryteria formalno-prawne ogłoszonego konkursu.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Teresa Mika spełnia wszelkie kryteria formalne, okreśłone w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą z zakresu prowadzonych spraw na w/w stanowisku oraz przedstawiła ciekawe propozycje realizacji zadań na stanowisku koorydnatora rodzinnej pieczy zastęczej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Zielińska
  data wytworzenia: 2013-07-30
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2013-07-30 12:39
 • zmodyfikował: Karolina Gorczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2013-07-30 12:41

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY na stanowisko Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu, ul. Towarowa 4-6 informuje, iż w związku z ogłoszonym konkursem na stanowisko Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej, w oparciu o informację o wynikach naboru (publikacja BIP z dnia 15 lipca 2013 r.) jedna z wybranych kandydatek zgłosiła rezygnację z zatrudnienia w PCPR.
W związku z powyższym, dyrektor PCPR w Toruniu ogłasza nabór uzupełniający na 1 miejsce pracy dla Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej.
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Zielińska
   data wytworzenia: 2013-07-25
  • opublikował: Karolina Gorczyńska
   data publikacji: 2013-07-25 10:29

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2013-07-25 10:27

Informacja o wyniku naboru

     Informuję, iż w wyniku zakończenia naboru na stanowiska Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastęczej (stanowiska pracy nie należą do kategorii stanowisk urzędniczych) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń, zostały wybrane do objęcia wolnych stanowisk pracy:

Pani Mariola Igielska, zam. w Toruniu,

Pani Justyna Kurek, zam. w Toruniu.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru

 

Pani Mariola Igielska i Pani Justyna Kurek, spełniły oczekiwania pracodawcy w  wynilu przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej oraz wszystkie kryteria okreśłone w ogłoszeniu o naborze.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Zielińska
  data wytworzenia: 2013-07-15
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2013-07-15 09:50
 • zmodyfikował: Karolina Gorczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2013-07-15 09:51

Informacja dotycząca ogłoszonego konkursu na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

Dyrektor PCPR w Toruniu zawiadamia, że na ogłoszony konkurs na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej wpłynęło 7 ofert, z których 3 spełniły wymogi pod względem formalno-prawnym, tj.:

1. p. Igielska Mariola, zam. w Toruniu,

2. p. Kurek Justyna, zam. w Toruniu,

3. p. Witkowska Małgorzata, zam. w Unisławiu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Zielińska
  data wytworzenia: 2013-07-09
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2013-07-09 08:01

PONOWNY NABÓR OFERT PRACY NA STANOWISKO KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu informuje, iż w związku z ogłoszonym konkursem na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej dn. 29.05.2013 r. nie wpłynęły oferty pracy.

Kwestionariusz do pobrania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Zielińska
  data wytworzenia: 2013-06-24
 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2013-06-24 09:53
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W TORUNIU
ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT PRACY – DWA STANOWISKA
KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ


Okres i forma zatrudnienia:
Sierpień – grudzień 2013 r. (planowany termin).
Umowa o pracę - pełny etat w zadaniowym systemie czasu pracy.


Kwestionariusz do pobrania

Metryka

 • opublikował: Ryszard Bukowski
  data publikacji: 2013-05-29 13:29

Opis strony

Redaguje: Karolina Gorczyńska, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu, tel. 056 662 87 61, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p. 55

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 20436
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-05-19 08:37

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12461220
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-10-21 11:40

Stopka strony