Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Karta informacyjna SP-112

 1. Nazwa procedury:
  Licencja na pośrednictwo przy przewozie rzeczy.
 2. Nazwa Wydziału:
  Wydział Komunikacji i Transportu
 3. Podstawa prawna:
 4. Wymagane dokumenty:
  Wniosek o wydanie licencji.
  Załączniki:
  • oświadczenie osoby zarządzającej transportem oraz kopię certyfikatu kompetencji zawodowych tej osoby;
  • oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy - osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1 ustawy o transporcie drogowym;
  • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą osoby:
   a) będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową,
   b) prowadzącej działalność gospodarczą - w przypadku innego przedsiębiorcy,
   c) zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy
   – albo oświadczenie tych osób o niekaralności za przestępstwa umyślne w dziedzinach określonych w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.
  • dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 5c ust. 2 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym (sytuacja finansowa zapewnia podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określona dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości 50.000 euro) wymóg ten potwierdza się:
   a) Rocznym sprawozdaniem finansowym;
   b) Dokumentami potwierdzającymi:
   - dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami,
   - posiadanie akcji, udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,
   - udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych,
   - własność nieruchomości.
  • dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i wypisów z tej licencji.
 5. Opłaty:
  Nie podlega opłacie skarbowej.
  Opłata administracyjna za wydanie licencji:
  • Od 2 do 15 lat – 800 zł
  • 30 lat – 900 zł
  • 50 lat – 1000 zł
   Opłata wnoszona w Kasie Starostwa lub na konto w KDBS: 76 9550 0003 2024 0201 1255 0002.
 6. Termin załatwienia sprawy:
  Termin załatwienia sprawy do 30 dni od daty wpływu dokumentów do Wydziału Komunikacji.
 7. Jednostka prowadząca sprawę:
  Wydział Komunikacji i Transportu, tel. 56 662 89 11, fax. 56 662 89 12,
  pokój nr 126, I piętro
 8. Tryb odwoławczy:
  Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Starosty Toruńskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
 9. Dodatkowe informacje:
  Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego organowi, który udzielił licencji zmiany danych, o których mowa w art. 8 – nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.
  Jeżeli zmiany, obejmują dane zawarte w z licencji, przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści licencji.
 10. Formularze do pobrania:
  • Druki formularzy do pobrania poniżej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Milena Madurajska
  data wytworzenia: 2018-05-18
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2018-09-10 12:03

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Droździel
  data wytworzenia: 2016-12-06
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2017-01-10 12:35

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. (056) 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.112

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2492
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-05-22 12:51

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 11778874
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-05-22 13:20

Stopka strony