Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Pracownia hotelarska w internacie Zespołu Szkół CKU w Gronowie - ETAP II

Gronowo, dnia 12 czerwiec 2018 rok

ZS.KG.334.4.2018.MR

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr 5/ZO/R/2018

Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia:
„Pracownia hotelarska w internacie Zespołu Szkół
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie - ETAP II”

Informacje o zamówieniu:

 • Rodzaj zamówienia:
  robota budowlana
 • Opis przedmiotu zamówienia:
  - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych wykończeniowych w części internatu Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie na podstawie m.in. pozwolenia na budowę, dokumentacji budowlanej, opisu przedmiotu zamówienia i przedmiaru robót.
  - Roboty budowlane polegać będą na wykonaniu prac w zakresie:
  malowania farbami emulsyjnymi podłoży gipsowych wraz z gruntowaniem; wykonanie podłóg z płytek ceramicznych, wykładziny dywanowej, paneli podłogowych trudnościeralnych wraz z podkładami i izolacjami; montaż listew dylatacyjnych, łącznikowych oraz przyściennych podłogowych; montaż drzwi wewnętrznych płytowych wraz z ościeżami; montaż drzwi szklanych prysznicowych; zakup i montaż systemu wentylacji typu VAM aerco lub równoważnego wraz z wykonaniem przewodów wentylacyjnych, nawiewników; montaż systemów podwieszanych ustępów wraz z obudową z płyt KG, montaż umywalek, zlewozmywaków i zlewów wraz z armaturą i syfonami; montaż brodzików i kabin prysznicowych wraz odpływami liniowymi; montaż grzejników łazienkowych wraz z zaworami i głowicami termostatycznymi; montaż kompletnego osprzętu gniazd wtykowych, puszek, włączników, opraw oświetleniowych, opraw ewakuacyjnych wraz z podłączeniem i uruchomieniem urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.
  - Szczegółowy zakres prac przedstawia przedmiar robót, projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.
  - Obowiązkiem Wykonawcy jest ustalenie kierownika budowy, który jest obowiązany prowadzić dziennik budowy.
  - Przed złożeniem oferty należy dokonać wizji lokalnej, celem sprawdzenia miejsca robót, wykonania niezbędnych pomiarów, warunków związanych z wykonaniem robót będących przedmiotem zamówienia oraz uzyskania jakichkolwiek informacji końcowych do przygotowania oferty.
  - Prowadzone prace budowlane należy zabezpieczyć trwale, tak aby dostęp z zewnątrz był możliwy wyłącznie dla Zamawiającego i Wykonawcy oraz jego pracowników. Dostęp dla uczniów powinien zostać uniemożliwiony.
  - Każdego dnia po zakończeniu prac budowlanych i montażowych Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania stanowiska pracy.
  - Przed zgłoszeniem prac do odbioru należy uporządkować miejsce po robotach budowlanych i wywieść wszystkie elementy rozbiórkowe z placu budowy wraz z przekazaniem do utylizacji.
  - Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z normami, instrukcjami producentów, kolejnością technologiczną i wiedzą techniczną. Należy przedstawić i przekazać Zamawiającemu niezbędne atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności wbudowanych materiałów.
  - Należy wykonać i przekazać Zamawiającemu badanie protokoły prób instalacji wentylacyjnej oraz próby szczelności instalacji c.o.
 • Termin realizacji zamówienia ze wskazaniem terminów odbiorów/dostaw częściowych:
  1) Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 19.08.2018r.
  2) Zamawiający nie przewiduje odbiorów częściowych. Jednakże płatność zostanie rozdzielona na dwie części zgodnie z zapisami wzoru umowy.
 • Dokumenty, których dostarczenia wymaga zamawiający:
  Na ofertę powinny składać się następujące dokumenty:
  1. Formularz oferty – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
  2. Zaparafowany wzór umowy – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
 • Termin składania ofert:
  do dnia 22 czerwca 2018 r. do godziny 12.00.
 • Miejsce składania ofert:
  Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Gronowo 128, 87-162 Lubicz (sekretariat dyrektora, pokój nr 205). Godziny pracy sekretariatu: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00.
 • Osoba odpowiedzialna za udzielanie informacji:
  1) w kwestiach technicznych: Sławomir Milewski, e-mail: s.milewski@powiattorunski.pl tel. 56 66289 35 (w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 11.00);
  2) w kwestiach proceduralnych: Michał Rycharski, e-mail: m.rycharski@zsgronowo.edu.pl tel. 600 948 066 (w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 15.00).

Ofertę należy złożyć:
w jednej zamkniętej kopercie, opisanej jako: „Oferta na zamówienie realizowane w trybie analizy rynku na zadanie pn.: Pracownia hotelarska w internacie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie - ETAP II”.
Ponadto należy wpisać nazwę (firmę) wykonawcy i adres jego siedziby.

Pełna treść zapytania ofertowego wraz z dokumentacją do pobrania poniżej.

drukuj (Pracownia hotelarska w internacie Zespołu Szkół CKU w Gronowie - ETAP II)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Dembińska
  data wytworzenia: 2018-06-14
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2018-06-15 13:31

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Dembińska
  data wytworzenia: 2018-06-14
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2018-06-15 13:31

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 43405
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-10-09 09:03

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 11981481
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-09 15:08

Stopka strony