Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Ogłoszenie o zamówieniu nr 5

ZAPYTANIE OFERTOWE
W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU
nr OR.272.2.1.2018

Zarząd Powiatu Toruńskiego
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości

Informacje o zamówieniu:

 1. Informacja o współfinansowaniu zamówienia (należy wskazać, czy zamówienie jest finansowane ze środków zagranicznych): nie dotyczy
 2. Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości
  1) Sporządzenie operatów szacunkowych w ramach postępowań realizowanych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach realizowania inwestycji w zakresie dróg publicznych – 26 operatów w celu ustalenia wysokości odszkodowania.
  2) Wycena nieruchomości w celu zbycia nieruchomości Skarbu Państwa – 1 operat.
  Zestawienie nieruchomości do wyceny – załącznik nr. 1
 3. Warunki udziału w postępowaniu: Uprawnienia zawodowe w zakresie wyceny nieruchomości, zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
 4. Sposób oceny spełnienie warunków udziału w postępowaniu: Ocena spełniania warunków dokonana zostanie w oparciu o formułę spełnia - nie spełnia.
 5. Kryteria oceny ofert: najniższa cena
 6. Sposób obliczania stopnia spełnienia kryteriów oceny oferty: tylko kryterium najniższa cena
 7. Opis sposobu mierzenia stopnia spełnienia każdego kryterium oceny oferty: brak kryteriów pozacenowych
 8. Termin składania ofert: 08 luty 2018 r.
 9. Termin realizacji zamówienia: 30 dni na wykonanie 26 operatów w celu ustalenia wysokości odszkodowania, 7 dni na wykonanie operatu w celu zbycia nieruchomości.
 10. Termin dokonywania odbiorów częściowych: zgodnie z pkt 9
 11. Dokumenty, których dostarczenia wymaga zamawiający:
  1) oświadczenie o posiadanych uprawnieniach
  2) oświadczenie o posiadaniu aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zawodowej
 12. Osoba odpowiedzialna za udzielanie informacji:
  Anna Stanula, e-mail: przetargi@powiattorunski.pl
 13. Możliwość i przyczyny unieważnienia zapytania: nie dotyczy
 14. Klauzula weryfikacji danych oferenta: Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert jeśli wartość najkorzystniejszej oferty przekracza środki zaplanowane w budżecie jednostki na to zadanie.

Ofertę należy złożyć:

 • w jednej zamkniętej kopercie, opisanej jako „Oferta wykonania zamówienia nr OR.272.2.1.2018”, w siedzibie zamawiającego,
 • e-mailem na adres: przetargi@powiattorunski.pl

Niezwłocznie po wyborze oferty zamawiający wyśle do wykonawcy umowę w sprawie zamówienia publicznego.

drukuj (Ogłoszenie o zamówieniu nr 5)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Stanula
  data wytworzenia: 2018-02-01
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2018-02-01 14:18

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Stanula
  data wytworzenia: 2018-02-01
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2018-02-01 14:18

Wyjaśnienia do treści zapytania ofertowego (ogłoszenie nr 5)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Stanula
  data wytworzenia: 2018-02-07
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2018-02-07 11:21
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2018-02-07 11:26

Protokół z postępowania o zamówienie nr 5

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Stanula
  data wytworzenia: 2018-02-13
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2018-02-13 13:57

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 49236
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-12-19 11:04

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 11777067
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-05-22 13:20

Stopka strony