Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Ogłoszenie o zamówieniu nr 40

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr  OR.272.5.9.2018
Powiat Toruński reprezentowany przez Zarząd Powiatu
z siedzibą w Toruniu ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości

Informacje o zamówieniu:

 • Rodzaj zamówienia: usługa.
 • Opis przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie operatów szacunkowych w celu ustalenia wysokości odszkodowania;
  część I – 30 operatów szacunkowych
  część II – 33 operaty szacunkowe.
  Łącznie: 63 operaty szacunkowe w 1 egzemplarzu.
 • Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny ich spełnienia.
  O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:
  - posiadają od co najmniej 12 miesięcy uprawnienia zawodowe w zakresie wyceny nieruchomości, zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (DZ. U. 2018, poz. 121 ze zm.)  
  - posiadają wiedzę i doświadczenie z zakresu sporządzania operatów szacunkowych w tematyce postępowań administracyjnych, których przedmiot stanowiło ustalanie odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne (doświadczenie winno być potwierdzone stosownymi referencjami). Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 30 operatów w ramach jednej umowy, przy czym termin realizacji umowy nie przekraczał 3 miesięcy.
 • Kryteria oceny ofert: cena – 100%.
 • Termin realizacji zamówienia ze wskazaniem terminów odbiorów/dostaw częściowych:
  Część I – 30 dni od dnia oględzin nieruchomości
  Część II – 30 dni od dnia oględzin nieruchomości
 • Dokumenty, których dostarczenia wymaga zamawiający:
  - formularz oferty,
  - kserokopia uprawnień zawodowych w zakresie wyceny nieruchomości,
  - referencje poświadczające doświadczenie i wykaz usług
  (dokumenty muszą wykazywać spełnienie warunków wymienionych w punkcie 3 zapytania ofertowego).
 • Termin składania ofert: 12 września 2018 r godz. 10.00
 • Miejsce składania ofert: pokój nr 100, I piętro, ul. Towarowa 4-6, Toruń.
  Ofertę należy złożyć:
  - w jednej zamkniętej kopercie, opisanej jako, „Oferta na zamówienie realizowane w trybie analizy rynku na zadanie pn.: Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości.” Ponadto należy wpisać nazwę (firmę) wykonawcy i adres jego siedziby.
 • Osoba odpowiedzialna za udzielenie informacji: Natalia Żochowska n.zochowska@powiattorunski.pl

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z wykonawcą, który złożył ofertę najkorzystniejszą.

Postępowanie o udzielenie zamówienia  zostaje unieważnione, w przypadku gdy:
a)    cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia, chyba że istnieje możliwość zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty,
b)    nie złożono żadnej ważnej oferty.

Pełna treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami do pobrania poniżej.

 

 

drukuj (Ogłoszenie o zamówieniu nr 40)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Żochowska
  data wytworzenia: 2018-09-04
 • opublikował: Natalia Żochowska
  data publikacji: 2018-09-04 10:45
 • zmodyfikował: Natalia Żochowska
  ostatnia modyfikacja: 2018-09-10 08:52

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Żochowska
  data wytworzenia: 2018-09-04
 • opublikował: Natalia Żochowska
  data publikacji: 2018-09-04 10:45
 • zmodyfikował: Natalia Żochowska
  ostatnia modyfikacja: 2018-09-04 10:35

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 32780
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-12-19 11:04

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 10583830
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-08-21 07:49

Stopka strony