Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Remont sali lekcyjnej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży

ZAPYTANIE OFERTOWE
W TRYBIE ANALIZY RYNKU nr DA.252.7.2018

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
Remont sali lekcyjnej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży

Informacje o zamówieniu:

 • Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont sali lekcyjnej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży (prace remontowo budowlane i roboty instalacyjne wodociągowe). Szczegółowy zakres prac przedstawia przedmiar robót (zał. nr 2). Przed złożeniem oferty należy dokonać wizji lokalnej, celem sprawdzenia miejsca robót, wykonania niezbędnych dodatkowych pomiarów, ustalenia szczegółowych warunków związanych z wykonaniem robót będących przedmiotem zamówienia oraz uzyskania dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac. Termin wizji lokalnej należy uzgodnić telefonicznie z Referentem – Karolina Kuziemkowska - Zalewska, tel. 56/ 675 24 19 pod rygorem odrzucenia oferty. Wszystkie prace zostaną wykonane z materiałów wykonawcy, których koszt należy uwzględnić w składanej ofercie. Każdego dnia po zakończeniu prac budowlanych i montażowych Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania i zabezpieczenia miejsca robót. Przed zgłoszeniem prac do odbioru należy uporządkować miejsce po robotach budowlanych i wywieźć wszystkie elementy rozbiórkowe z placu budowy.
 •  Kryteria oceny ofert: najniższa cena   Kryteria oceny ofert: cena – 100%
 • Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.10.2018
 • Dokumenty, których dostarczenia wymaga zamawiający: formularz oferty (zał. nr 1), kosztorys ofertowy.
 • Termin składania ofert: do 2 października 2018 r. do godz. 9.00
 • Miejsce składania ofert: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży, ul. gen. J. Hallera 23, 87-140 Chełmża
 • Osoba odpowiedzialna za udzielanie informacji: Karolina Kuziemkowska – Zalewska (w dni powszednie w godzinach 9:00 – 14:00), tel. 56/ 675 24 19

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z wykonawcą, który złożył ofertę najkorzystniejszą.

Postępowanie o udzielenie zamówienia  zostaje unieważnione, w przypadku gdy:
a)    cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia, chyba że istnieje możliwość zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty,
b)    nie złożono żadnej ważnej oferty.

Zamawiający odrzuci bez rozpoznania oferty firm, których przedstawiciele nie wzięli udziału w wizji lokalnej w ZSP w Chełmży.

Ofertę należy złożyć:
- w jednej zamkniętej kopercie, opisanej jako: Oferta na zamówienie realizowane w trybie analizy rynku na zadanie pn.: Remont sali lekcyjnej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży. Ponadto należy wpisać nazwę (firmę) wykonawcy i adres jego siedziby.

Pełna treść zapytania ofertowego oraz załączniki do pobrania poniżej.

 

 

drukuj (Remont sali lekcyjnej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Kuziemkowska-Zalewska
  data wytworzenia: 2018-09-26
 • opublikował: Natalia Żochowska
  data publikacji: 2018-09-26 13:11

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Kuziemkowska-Zalewska
  data wytworzenia: 2018-09-26
 • opublikował: Natalia Żochowska
  data publikacji: 2018-09-26 13:11

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. (056) 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.101

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 121319
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-06-15 10:11

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 11539967
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-04-09 09:09

Stopka strony