Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

1. Uchwała Nr XV/87/2012 z dnia 9.02.2012 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Toruńskiego na lata 2012-2020 (zmieniona uchwałą Nr XXXVI/194/2013 RPT z 7.11.2013 r.).

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:43

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:43

2. Uchwała Nr XV/88/2012 z dnia 9.02.2012 r. w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:43

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:43

3. Uchwała Nr XV/89/2012 z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:43

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:43

4. Uchwała Nr XV/90/2012 z dnia 9 lutego 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:43
 • Metryka

  • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
   data publikacji: 2016-02-23 10:43
 • Metryka

  • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
   data publikacji: 2016-02-23 10:43
 • Metryka

  • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
   data publikacji: 2016-02-23 10:43
 • Metryka

  • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
   data publikacji: 2016-02-23 10:43
 • Metryka

  • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
   data publikacji: 2016-02-23 10:43
 • Metryka

  • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
   data publikacji: 2016-02-23 10:43
 • Metryka

  • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
   data publikacji: 2016-02-23 10:43

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:43

5. Uchwała Nr XV/91/2012 z dnia 9 lutego 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2012-2020.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:43
 • Metryka

  • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
   data publikacji: 2016-02-23 10:43
 • Metryka

  • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
   data publikacji: 2016-02-23 10:43
 • Metryka

  • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
   data publikacji: 2016-02-23 10:43

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:43

6. Uchwała Nr XV/92/2012 z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu na 2012 rok.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:43
 • Metryka

  • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
   data publikacji: 2016-02-23 10:43
 • Metryka

  • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
   data publikacji: 2016-02-23 10:43
 • Metryka

  • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
   data publikacji: 2016-02-23 10:43
 • Metryka

  • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
   data publikacji: 2016-02-23 10:43
 • Metryka

  • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
   data publikacji: 2016-02-23 10:43
 • Metryka

  • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
   data publikacji: 2016-02-23 10:43
 • Metryka

  • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
   data publikacji: 2016-02-23 10:43

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:43

7. Uchwała Nr XV/93/2012 z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie zamiaru podjęcia uchwały, dotyczącej przekształcenia dotychczasowej dwuletniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 2 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim w Zespole Szkół Specjalnych im. Unii Europejskiej w Chełmży w Zasadniczą Szkołę Zawodową Specjalną Nr 2 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim w Zespole Szkół Specjalnych im. Unii Europejskiej w Chełmży o 3-letnim cyklu kształcenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:43

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:43

8. Uchwała Nr XV/94/2012 z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie zamiaru podjęcia uchwały, dotyczącej likwidacji i przekształcenia dotychczasowych szkół w Zespole Szkół w Chełmży

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:43

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:43

9. Uchwała Nr XV/95/2012 z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie zamiaru podjęcia uchwały, dotyczącej likwidacji i przekształcenia dotychczasowych szkół w Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie (zmieniona uchwałą Nr XXII/122/2012 RPT z 28.09.2012 r.).

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:43

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:43

10. Uchwała Nr XVI/96/2012 z dnia 22 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2012 rok.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:43

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:43

11. Uchwała Nr XVI/97/2012 z dnia 22 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2012 w ramach środków PFRON.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:43

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:43

12. Uchwała Nr XVI/98/2012 z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu toruńskiego na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:43

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:43

13. Uchwała Nr XVI/99/2012 z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej (zmieniona uchwałą Nr XXXVI/193/2013 RPT z 7.11.2013 r.).

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:43

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:43

14. Uchwała Nr XVII/100/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej zespołem pałacowo – parkowym położonej we wsi Głuchowo, gm. Chełmża w trybie rokowań.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:43

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:43

15. Uchwała Nr XVIII/101/2012 z dnia 24 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2012 rok.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:43

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:43

16. Uchwała Nr XVIII/102/2012 z dnia 24 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2012-2020.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:43

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:43

17. Uchwała Nr XVIII/103/2012 z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miastu Nieszawa.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:43

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:43

18. Uchwała Nr XIX/104/2012 z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rozwiązań proponowanych w tzw. "Zielonej Księdze" Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, dotyczącej kształtowania obszarów metropolitalnych.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:43

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:43

19. Uchwała Nr XX/105/2012 z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego za rok 2011.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:43

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:43

20. Uchwała Nr XX/106/2012 z dnia 14 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2012 rok.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:43

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:43

21. Uchwała Nr XX/107/2012 z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Czernikowo.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:43

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:43

22. Uchwała Nr XXI/108/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2012 rok.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:43

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:43

23. Uchwała Nr XXI/109/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. zmieniająca uchwałę  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2012-2020.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:43

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:43

24. Uchwała Nr XXI/110/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miastu Chełmża.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:43

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:43

25. Uchwała Nr XXI/111/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu modernizacji dróg powiatowych na lata 2009-2015.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:43

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:43

26. Uchwała Nr XXI/112/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:43

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:43

27. Uchwała Nr XXI/113/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej poprzez ustanowienie odrębnej własności lokali użytkowych w budynku przy ul. Szosa Chełmińska 30/32 w Toruniu oraz związaną z tym zmianę wysokości udziałów w prawie własności działek i częściach wspólnych budynku.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:43

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:43

28. Uchwała Nr XXI/114/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Chełmży przy ul. Gen. Hallera 7.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:43

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:43

29. Uchwała Nr XXI/115/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Toruniu.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:43

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:43

30. Uchwała Nr XXI/116/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Związku Powiatów Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:43

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:43

31. Uchwała Nr XXI/117/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego skrzyżowania dróg w Kończewicach.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:43

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:43

32. Uchwała Nr XXI/118/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 w sprawie likwidacji i przekształcenia szkół w Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie (zmieniona uchwałą Nr XXII/123/2012 RPT z 28.09.2012 r.).

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:43

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:43

33. Uchwała Nr XXI/119/2012 w sprawie likwidacji i przekształcenia szkół w Zespole Szkół w Chełmży.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:43

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:43

34. Uchwała Nr XXI/120/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie przekształcenia dwuletniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 2 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim w Zespole Szkół Specjalnych im. Unii Europejskiej w Chełmży w trzyletnią Zasadniczą Szkołę Zawodową Specjalną Nr 2 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim w Zespole Szkół Specjalnych im. Unii Europejskiej w Chełmży.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:43

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:43

35. Uchwała Nr XXII/121/2012 z dnia 28 września 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru odznaki i medalu honorowego „ZA ZASŁUGI DLA POWIATU TORUŃSKIEGO”, zasad i trybu ich nadawania i wręczania oraz sposobu noszenia odznaki /utrata mocy na podstawie uchwały Nr XXXII/177/2013 RPT z 27.06.2013 r./

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:43

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:43

36. Uchwała Nr XXII/122/2012 z dnia 28 września 2012 r. ustalenia wzoru odznaki i medalu honorowego „ZA ZASŁUGI DLA POWIATU TORUŃSKIEGO”, zasad i trybu ich nadawania i wręczania oraz sposobu noszenia odznaki

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:43

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:43

37. Uchwała Nr XXII/123/2012 z dnia 28 września 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji i przekształcenia dotychczasowych szkół w Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:43

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:43

38. Uchwała Nr XXII/124/2012 z dnia 28 września 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Toruńskiego.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:43

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:43

39. Uchwała Nr XXIII/125/2012 z dnia 25 października 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2012 rok.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:43

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:43

40. Uchwała Nr XXIII/126/2012 z dnia 25 października 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2012 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:43

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:43

41. Uchwała Nr XXIII/127/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie poprawy jakości wspierania rodziny i systemu rodzinnej pieczy zastępczej poprzez likwidację Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Chełmży ul. Hallera 25, 87-140 Chełmża

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:43

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:43

42. Uchwała Nr XXIV/128/2012 z dnia 23 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2012 rok.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:43

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:43

43. Uchwała Nr XXIV/129/2012 z dnia 23 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na layta 2012-2020.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:43

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:43

44. Uchwała Nr XXIV/130/2012 z dnia 23 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2012 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:43

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:43

45. Uchwała Nr XXIV/131/20412 z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Toruńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:43

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:43

46. Uchwała Nr XXIV/132/2012 z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Toruński oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:43

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:43

47. Uchwała Nr XXV/133/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2012 rok.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:43

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:43

48. Uchwała Nr XXV/134/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2012 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:43

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:43

49. Uchwała Nr XXV/135/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia opłat na 2013 rok za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:43

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:43

50. Uchwała Nr XXV/136/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia opłat na 2013 rok za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:43

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:43

51. Uchwała Nr XXV/137/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2013 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych /zmieniona uchwałą Nr XXIX/159/2013 RPT z 29.03.2013 r., uchwałą Nr XXXV/188/2013 RPT z 27.09.2013 r., uchwałą Nr XXXVI/192/2013 RPT z 7.11.2013 r., uchwałą Nr XXXVII/198/2013 RPT z 17.12.2013 r./.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:43

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:43

52. Uchwała Nr XXV/138/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2013-2021 (zmieniona uchwałą Nr XXVII/146/2012 RPT z 31.01.2013 r., uchwała Nr XXVIII/150/2013 RPT z 28.02.2013 r., uchwałą Nr XXIX/158/2013 RPT z 29.03.2013 r., uchwałą Nr XXXI/167/2013 RPT z 24.05.2013 r., uchwałą Nr XXXII/172/2013 RPT z 27.06.2013 r., uchwałą Nr XXXIV/181/2013 RPT z 29.08.2013 r., uchwałą Nr XXXV/186/2013 RPT z 27.09.2013 r.).

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:43

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:43

53. Uchwała Nr XXV/139/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok (zmieniona uchwałą Nr XXVII/145/2013 RPT z 31.01.2013 r., uchwałą Nr 184/2013 ZPT z 27.02.2013 r., uchwałą Nr XXIX/157/2013 RPT z 29.03.2013 r., uchwałą Nr XXX/163/2013 RPT z 25.04.2013 r., uchwałą Nr XXXI/168/2013 RPT z 24.05.2013 r., uhwałą Nr 215/2013 ZPT z 12.06.2013 r., uchwałą Nr XXXII/173/2013 RPT z 27.06.2013 r., uchwałą Nr XXXIII/178/2013 RPT z 30.07.2013 r., uchwałą Nr 236/2013 ZPT z 14.08.2013 r., uchwałą Nr XXXIV/182/2013 RPT z 29.08.2013 r., uchwałą Nr XXXV/187/2013 RPT z 27.09.2013 r., uchwałą Nr XXXVI/191/2013 RPT z 7.11.2013 r., uchwałą Nr XXXVII/197/2013 RPT z 17.12.2013 r., uchwałą Nr 277/2013 ZPT z 30.12.2013 r.).

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:43

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:43

54. Uchwała Nr XXVI/140/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2012 rok.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:43

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:43

55. Uchwała Nr XXVI/141/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustaenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:43

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:43

56. Uchwała Nr XXVI/142/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2013 rok.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:43

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:43

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5594
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-02-23 10:41

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12631331
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-11-26 14:57

Stopka strony