Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

 • Metryka

  • opublikował: Karolina Gorczyńska
   data publikacji: 2014-03-18 14:15
 • Metryka

  • opublikował: Karolina Gorczyńska
   data publikacji: 2014-03-18 14:15

REKRUTACJA 2014

W 2014 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu będzie realizował kolejny projekt systemowy w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

PCPR obejmie kompleksowym wsparciem łącznie 23 osoby,co umożliwi uczestnikom powrót i przygotowanie do wejścia na rynek pracy, podniesienie wiedzy i kwalifikacji , przystosowanie do panujących warunków na rynku pracy oraz wsparcie specjalistyczne i zawodowe:

I. PAKIET STAŻOWY : 12 osób niepełnosprawnych - z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności;

II. PAKIET „AMAZONKI”- PROGRAM KOREKCYJNO – EDUKACYJNY: 6 kobiet z chorobą nowotworową „Amazonki” - z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności;

III. PAKIET MŁODZIEŻOWY: 5 osób -wychowanków rodzin zastępczych;

I. PAKIET STAŻOWY

• INSTRUMENTY AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

a). Warsztaty z doradcą zawodowym (cała grupa)

b). Indywidualne doradztwo zawodowe (konsultacje indywidualne) 

INSTRUMENTY AKTYWIZACJI EDUKACYJNEJ

a). Szkolenia/kursy zawodowe do wyboru: - Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i obsługą komputera, fakturowanie - Magazynier z obsługą wózka jezdniowego, fakturowanie 

INSTRUMENTY AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ - Warsztaty integracji i kompetencji społecznych (cała grupa) - STAŻE

II. PAKIET „AMAZONKI”- PROGRAM KOREKCYJNO – EDUKACYJNY  INSTRUMENTY AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ

a). Warsztaty kompetencji społecznych (cała grupa) 

INSTRUMENTY AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

a). Warsztaty z doradcą zawodowym (cała grupa)

b). Indywidualne warsztaty z doradca zawodowym (konsultacje indywidualne)

INSTRUMENTY AKTYWIZACJI EDUKACYJNEJ

a). Szkolenie ogólne przygotowujące do prac w administracji

b). Kurs zawodowy specjalistyczny dla asystenta osoby niepełnosprawnej 

INSTRUMENTY AKTYWIZACJI ZDROWOTNEJ

a). Wsparcie terapeutyczne (warsztaty grupowe)

b). Wsparcie psychologiczne (warsztaty grupowe)

c). Indywidualne konsultacje z psychologiem

d). Organizacja turnusu rehabilitacyjnego 14 dniowego dla 6 osób niepełnosprawnych, „Amazonek”: - teren nadmorski -czas trwania turnusu: 14 dni pobytowych w terminie I połowa IX.2014 r.

I. PAKIET MŁODZIEŻOWY

• INSTRUMENTY AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ

a). Zajęcia profilaktyki uzależnień (cała grupa)

b). Radzenie sobie ze stresem (cała grupa) zajęcia wyjazdowe z psychologiem tereny rekreacyjne M. Toruń

c). Program psychoedukacyjny (cała grupa)

d).Terapia krótkoterminowa ( Indywidualna terapia dla młodzieży)

INSTRUMENTY AKTYWIZACJI EDUKACYJNEJ

a) Szkolenia/kursy zawodowe do wyboru: - Hotelarsko-gastronomiczny stanowiska pracy: recepcjonista, barman, pokojowa, - Pomocnik kucharza z przygotowaniem posiłków fast-food - na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w obiektach gastronomiczno-restauracyjnych

INSTRUMENTY AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

a). Warsztaty z doradcą zawodowym (cała grupa)

b). Indywidualne doradztwo zawodowe ( konsultacje indywidualne)

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszę o kontakt:

Iwona Fabich BIURO PROJEKTU PCPR ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń

tel. 56 662 87 67

e-mail: projekty.efs@pcpr-torun.pl

 

 

drukuj (REKRUTACJA 2014)

 • Metryka

  • opublikował: Karolina Gorczyńska
   data publikacji: 2014-03-18 14:24

PLIKI DO POBRANIA

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Fabich
  data wytworzenia: 2014-03-18
 • opublikował: Karolina Gorczyńska
  data publikacji: 2014-03-18 14:26

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Fabich
  data wytworzenia: 2013-08-14
 • opublikował: Karolina Gorczyńska
  data publikacji: 2013-08-14 12:57
 • zmodyfikował: Karolina Gorczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2013-08-14 13:00
 • Metryka

  • opublikował: Karolina Gorczyńska
   data publikacji: 2013-07-26 15:14
 • Metryka

  • opublikował: Karolina Gorczyńska
   data publikacji: 2013-07-26 15:14

 

 

 
   

 

 

                                    KONSULTACJE SPOŁECZNE

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu przygotowuje się do realizacji VI edycji projektu systemowego POKL pn.: „Uwierzyć w siebie – aktywna integracja osób przebywających w rodzinach zastępczych i je opuszczających”  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet VII –           Promocja integracji społecznej

Działanie 7.1 -           Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Poddziałanie 7.1.2 -  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

                                    przez powiatowe centra pomocy rodzinie;

Projekt skierowany jest do 23 osób w wieku 15-64 l. , mieszkańców Powiatu Toruńskiego,

w tym:

- 13 wychowanków z rodzin zastępczych

- 10 osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności

Cel główny projektu:

Podniesienie aktywizacji społeczno - zawodowej u 23 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Cele szczegółowe projektu:

- zdobycie lub zwiększenie doświadczenia zawodowego poprzez udział w stażach oraz praktykach zawodowych

- wzrost wiary we własne siły i możliwości poprzez udział w poradnictwie zawodowym oraz  psychologicznym

- zdobycie lub zwiększenie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w kursach zawodowych

- upowszechnianie pracy socjalnej na terenie Powiatu Toruńskiego.

 

W związku z zaplanowaną realizacją w/w projektu zapraszamy mieszkańców Powiatu Toruńskiego  do udziału w konsultacjach społecznych, których celem jest rzeczywista diagnoza potrzeb mieszkańców naszego powiatu.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od  26 lipca 2013 do 9 sierpnia 2013 r.

w formie przyjmowania opinii, uwag, propozycji drogą pocztową lub mailową

Formularz konsultacji (do pobrania poniżej) należy przekazać do dnia 10 sierpnia 2013 r.:

 1. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres:

projekty.efs@pcpr-torun.pl

     2.  pocztą tradycyjną na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu,     

ul. Towarowa 4-6 , 87-100 Toruń lub osobiście poprzez złożenie formularza uwag w sekretariacie PCPR (pok.50).

  Opinie, uwagi i propozycje z datą wpływu po dniu 10 sierpnia 2013 r. , jak również  nie podpisane nie będą uwzględniane. Nie przedstawienie opinii w terminie oznacza rezygnację z praw jej wyrażenia. Po upływie terminu konsultacji zostanie przygotowane sprawozdanie z jej przebiegu i wyników. Sprawozdanie zostanie zamieszczone na stronie BIP PCPR w Toruniu w terminie 3 dni od daty zakończenia konsultacji.

Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach społecznych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Fabich
  data wytworzenia: 2013-07-26
 • opublikował: Karolina Gorczyńska
  data publikacji: 2013-07-26 14:52
 • zmodyfikował: Karolina Gorczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2013-07-26 15:15

FORMULARZ DO POBRANIA

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Fabich
  data wytworzenia: 2013-07-26
 • opublikował: Karolina Gorczyńska
  data publikacji: 2013-07-26 14:54

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3167
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-03-18 14:27

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 11792762
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-05-26 14:42

Stopka strony