Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Kontrole zewnętrzne Starostwa Powiatowego w roku 2012

Pozycja w książce kontroli: 1/2012
Jednostka kontrolująca: Urząd Marszakowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Rodzaj kontroli: kontrola planowa
Czas trwania kontroli: 24-25.01.2012r.
Okres objety kontrolą: 01.03.2010r.-30.09.2011r.
Zakres kontroli: Prawidłowość realizacji projektu nr RPKP.02.04.00-04-004/10 pn.: "Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez stosowanie zespołu pomp ciepła wykorzystujących energię geotermiczną ziemi dla Domu Pomocy Społecznej w Pigży".

Metryka

 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2013-11-19 10:00

Metryka

 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2013-11-19 10:09


Pozycja w książce kontroli: 2/2012
Jednostka kontrolująca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Rodzaj kontroli: kontrola planowa
Czas trwania kontroli: 31.05.-12.09.2012r.
Zakres kontroli: Projekt "Szkoła innowacyjna i konkurencyjna - dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do wymagań lokalnego rynku pracy" POKL.09.02.00-04-029/09

Z uwagi na ochronę danych osobowych dostępna jest tylko część informacji pokontrolnej.

Metryka

 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2013-11-19 11:05
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2013-11-19 12:12

Metryka

 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2013-11-19 11:37


Pozycja w książce kontroli: 3/2012
Jednostka kontrolująca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Rodzaj kontroli: kontrola planowa
Czas trwania kontroli: 12.06.-18.09.2012r.
Zakres kontroli: POKL.09.01.02-04-007/10 "Z Małgosią po naukę"

Z uwagi na ochronę danych osobowych dostępna jest tylko część informacji pokontrolnej.

Metryka

 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2013-11-19 11:44
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2013-11-19 12:12

Metryka

 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2013-11-19 12:05


Pozycja w książce kontroli: 4/2012
Jednostka kontrolująca: Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki
Rodzaj kontroli: kontrola problemowa
Czas trwania kontroli: 25.06.-02.07.2012r.
Zakres kontroli:

 • sposób opracowania dokumentów planu obrony cywilnej,
 • sposób opracowania i wytyczania dla podległych oraz nadzorowanych jednostek organizacyjnych kierunków działań w realizacji zadań obrony cywilnej,
 • przygotowanie elementów zbiorowej i indywidualnej ochrony ludności na wypadek wystąpienia zagrożeń, w tym ochrony dóbr kultury,
 • planowanie elementów systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania, aktualność dokumentacji oraz stan przygotowania miejsc pracy elementów systemu wykrywania i alarmowania,
 • utrzymanie w stałej sprawności środków łączności i alarmowania, prowadzenie przeglądów technicznych oraz ich konserwacja,
 • panowanie, ewidencja i realizacja przedsięwzięć upowszechniających problematykę ochrony ludności wśród społeczeństwa,
 • współpraca z środkami masowego przekazu i organizacjami pozarządowymi na rzecz ochrony ludności, w tym promocja obrony cywilnej w środkach masowego przekazu,
 • realizacja szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony, w tym planowanie, podejmowanie inicjatyw i form działalności wykraczających poza obowiązujące normy i wytyczne,
 • stan bazy magazynowej, prowadzenie przeglądów oraz prowadzenie dokumentacji,
 • umiejscowienie zadań planowania obronnego w strukturze jednostki,
 • realizacja planowania obronnego,
 • stan przygotowania i wykorzystywania służby zdrowia na potrzeby obronne państwa,
 • przygotowanie jednostki do zarządzania i koordynowania w czasie pokoju, okresie zagrożenia zewnętrznego i wewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny - w ramach systemu kierowania obroną województwa, w tym planowanie, organizację i tworzenie systemu stałych dyżurów w jednostce oraz podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych,
 • przygotowanie elementów systemu obronnego, umożliwiające mobilizacyjne rozwinięcie Sił Zbrojnych RP, w tym przygotowanie Akcji Kurierskiej (AK),
 • przygotowanie do realizacji zadań na rzecz wojsk sojuszniczych wynikających z obowiązku państwa gospodarza (HNS) oraz współpracy cywilno-wojskowej (CIMIC NATO),
 • planowanie i organizacja świadczeń na rzecz obrony,
 • przygotowanie rezerw osobowych na potrzeby wykonywania zadań obronnych,
 • szkolenie obronne.

Metryka

 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2013-11-19 12:49
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2013-11-19 14:36

Metryka

 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2013-11-19 13:14


Pozycja w książce kontroli: 5/2012
Jednostka kontrolująca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Rodzaj kontroli: kontrola planowa
Czas trwania kontroli: 19.06.-17.07.2012r.
Zakres kontroli: POKL.09.04.00-04-003/08 "Nauczyciel Uczący się - podniesienie kwalifikacji kadr systemu oświaty z terenu byłego województwa toruńskiego w latach 2008 i 2009"

Czynności kontrolne w toku.

Metryka

 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2013-11-19 13:20
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2013-11-20 13:24


Pozycja w książce kontroli: 6/2012
Jednostka kontrolująca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Rodzaj kontroli: kontrola planowa
Czas trwania kontroli: 02.-30.07.2012r.
Zakres kontroli: POKL.09.02.00-04-029/08 "Podniesienie artakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na terenie województwa kujawsko - pomorskiego w roku szkolnym 2008/2009"

Czynności kontrolne w toku.

Metryka

 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2013-11-19 13:36
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2013-11-20 13:25


Pozycja w książce kontroli: 7/2012
Jednostka kontrolująca: Archiwum Państwowe w Toruniu
Rodzaj kontroli: kontrola problemowa
Czas trwania kontroli: 29.10.2012r.
Zakres kontroli: Sprawdzenie w archiwum zakładowym Wydziału Geodezji i Kartografii oraz Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej: rozmiaru zasobu znajdującego się w archiwum zakładowym; stanu fizycznego akt, ich kompletność oraz stanu lokalu archiwum i jego wyposażenia pod kątem należytego zabezpieczenia zasobu archiwalnego przed zniszczeniem.

Metryka

 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2013-11-19 13:50
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2013-11-19 14:38

Metryka

 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2013-11-19 14:10


Pozycja w książce kontroli: 8/2012
Jednostka kontrolująca: Instytucja Zarządzająca RPO Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Rodzaj kontroli: planowa
Czas trwania kontroli: 19.-21.12.2012r.
Okres objęty kontrolą: 01.10.2010r. - 31.03.2012r.
Zakres kontroli: Zrealizowanie projektu RPKP.03.01.00-04-064/10 pn. "Adaptacja pomieszczeń budynku warsztatowego na pracownie spawalnictwa z zapleczem szkoleniowym i socjalnym" w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013.

Metryka

 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2013-11-19 14:16
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2018-04-19 10:37

Metryka

 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2018-04-19 10:38


Pozycja w książce kontroli: 9/2012
Jednostka kontrolująca: Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki
Rodzaj kontroli:
Czas trwania kontroli: 20.12.2012r.
Okres objęty kontrolą: 2011 rok
Zakres kontorli: kontrola Rady Powiatu Toruńskiego w zakresie przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków za okres 2011 r.

Metryka

 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2013-11-19 14:23

Metryka

 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2013-11-19 14:23

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. 56 662 88 10, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.101

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6049
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-04-18 14:31

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 11994505
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-13 08:42

Stopka strony