Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Kontrole zewnętrzne Starostwa Powiatowego w roku 2015

Pozycja w książce kontroli: 1/2015
Jednostka kontrolująca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Rodzaj kontroli: doraźna
Czas trwania kontroli: 21.01.2015r. - 31.03.2016r.
Okres objęty kontrolą: Czas trwania projektu
Zakres kontroli: Zakres kontroli zgodny z pkt 5.3 "Zasad kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013" projektu nr POKL.09.02.00-04-036/12, pt.: "SzkOlna Kuźnia Profesjonalistów".

Protokół kontroli do wglądu w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich w siedzibie Urzędu, pokój nr 100C.

Metryka

 • data wytworzenia: 2016-03-14
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2016-03-14 13:19
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2018-04-10 11:49


Pozycja w książce kontroli: 2/2015
Jednostka kontrolująca: Oddział Kujawsko-Pomorskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Rodzaj kontroli: problemowa
Czas trwania kontroli: 09-13.02.2015r.
Okres objęty kontrolą: czas trwania umowy nr WRR/000180/02/D z dnia 04.11.2013r.
Zakres kontroli: Prawodłowość realizacji umowy nr WRR/000180/02/D z dnia 04.11.2013r. o realizację przez jednostkę samorządu terytorialnego "Programu wyrównywania różnic między regionami II" w obszarze B i D, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programu w Gminie Obrowo - beneficjencie pomocy.

Protokół kontroli do wglądu w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich w siedzibie Urzędu, pokój nr 100C.

Metryka

 • data wytworzenia: 2016-03-14
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2016-03-14 13:19
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2016-03-14 14:01


Pozycja w książce kontroli: 3/2015
Jednostka kontrolująca: Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Rodzaj kontroli: problemowa
Czas trwania kontroli: 02-06.03.2015r.
Okres objęty kontrolą: 01.01.2010r. - 31.12.2014r.
Zakres kontroli: Ustalenie wykonania i egzekwowania ciążącego na inwestorze obowiązku rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce tymczasowych obiektów budowlanych wybudowanych na podstawie skutecznie dokonanego zgłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2016-03-14 13:19

Metryka

 • data wytworzenia: 2016-03-14
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2016-03-14 14:40


Pozycja w książce kontroli: 4/2015
Jednostka kontrolująca: Najwyższa Izba Kontroli, Delegatura w Bydgoszczy
Rodzaj kontroli: problemowa
Czas trwania kontroli: 19.05.-19.08.2015
Okres objęty kontrolą: lata 2012-2014
Zakres kontroli: Świadczenie pomocy osobom starszym przez gminy i powiaty.

Metryka

 • data wytworzenia: 2016-03-14
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2016-03-14 13:19

Metryka

 • data wytworzenia: 2016-03-15
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2016-03-15 10:58


Pozycja w książce kontroli: 5/2015
Jednostka kontrolująca: Wojewoda Kujawsko-Pomorski
Rodzaj kontroli: problemowa
Czas trwania kontroli: 10 i 12 listopada 2015 roku
Okres objęty kontrolą:
Zakres kontroli: Działania podejmowane przez powiat na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Metryka

 • data wytworzenia: 2016-03-14
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2016-03-14 13:19


Pozycja w książce kontroli: 6/2015
Jednostka kontrolująca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Rodzaj kontroli: planowa
Czas trwania kontroli: 19-25.11.2015r.
Okres objęty kontrolą: Czas trwania projektu
Zakres kontroli: Zakres kontroli zgodny z pkt 5.2.1. Kontrola w siedzibie beneficjenta Zasad kontroli w ramach POKL 2007-2013 dot. projektu "Szkoła innowacyjna i konkurencyjna - dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do wymagań lokalnego rynku pracy"

Metryka

 • data wytworzenia: 2016-03-14
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2016-03-14 13:19
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2016-03-14 13:16

Metryka

 • data wytworzenia: 2016-03-15
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2016-03-15 11:48


Pozycja w książce kontroli: 7/2015
Jednostka kontrolująca: Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego
Rodzaj kontroli: planowa
Czas trwania kontroli: 24.11.-08.12.2015r.
Okres objęty kontrolą: lata 2014-2015
Zakres kontroli: Zachowanie procedur wskazanych w ustawie O transporcie drogowym oraz KPA przy udzielaniu uprawnień przewozowych

Metryka

 • data wytworzenia: 2016-03-14
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2016-03-14 13:19

Metryka

 • data wytworzenia: 2016-03-15
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2016-03-15 12:11


Pozycja w książce kontroli: 8/2015
Jednostka kontrolująca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Rodzaj kontroli: planowa
Czas trwania kontroli: 26.11.-04.12.2015r.
Okres objęty kontrolą: Czas trwania projektu
Zakres kontroli: Zakres kontroli zgodny z pkt 5.2.1. Zasad kontroli w ramach POKL 2007-2013 dot. projektu "EU-geniusz i szkoła tajemnic"

Metryka

 • data wytworzenia: 2016-03-14
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2016-03-14 13:19
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2016-03-14 13:15

Metryka

 • data wytworzenia: 2016-03-15
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2016-03-15 13:30


Pozycja w książce kontroli: 9/2015
Jednostka kontrolująca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Rodzaj kontroli: planowa
Czas trwania kontroli: 07.12.2015r. - 14.03.2016r.
Okres objęty kontrolą: Czas trwania projektu
Zakres kontroli: Zakres kontroli zgodny z pkt 5.2.1. Zasad kontroli w ramach POKL 2007-2013 dot. projektu "Zawodowy paszport do kariery"

Metryka

 • data wytworzenia: 2016-03-14
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2016-03-14 13:19
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-01 15:10


Pozycja w książce kontroli: 10/2015
Jednostka kontrolująca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Rodzaj kontroli: planowa
Czas trwania kontroli: 28.12.2015r. - 13.01.2016r.
Okres objęty kontrolą: Czas trwania projektu
Zakres kontroli: Kontrola planowa projektu nr RPKP.03.01.00-04-004/13

Metryka

 • data wytworzenia: 2016-03-14
 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2016-03-14 13:19
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-01 15:09

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. 56 662 88 10, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.101

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4911
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-04-18 14:34

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 11986855
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-10 12:22

Stopka strony