Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 234/09
ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 12 sierpnia 2009 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r.

Na podstawie art. 198 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.[1]), oraz Uchwały Nr XXVII/203/06 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Toruńskiego za pierwsze półrocze oraz informacji o wykonaniu planu finansowego SP ZOZ, instytucji kultury i innych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego, uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Toruńskiego za I półrocze 2009 roku stanowiące osiem załączników do niniejszej uchwały celem przedłożenia Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Toruńskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

podpisy członków Zarządu:
Mirosław Graczyk
Dariusz Meller
Jan Surdyka
Tomasz Zakrzewski


[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz.1218 oraz z 2008r. Nr 180,poz. 1111, Nr 223 poz. 1458.

drukuj ()

Metryka

  • opublikował: Marzena Pietruszyńska
    data publikacji: 2009-09-10 10:07
  • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
    ostatnia modyfikacja: 2019-04-19 09:27

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. (56) 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.101

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3117
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-04-19 09:27

Banery

  • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 10826055
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-18 13:44

Stopka strony