Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Kontrole zewnętrzne Starostwa Powiatowego w roku 2013

Pozycja w książce kontroli: 1/2013
Jednostka kontrolująca: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
Rodzaj kontroli: kontrola kompleksowa
Czas trwania kontroli: 14.01.-11.03.2013r.
Okres objęty kontolą: 01.01.2011r. - 30.06.2012r.
Zakres kontroli: Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej i zamówień publicznych.

Z uwagi na obszerność protokołu z kontroli publikacją objete zostało jedynie wystąpienie pokontrolne oraz informacja nt. sposobu realizacji zaleceń pokontrolnych.
 

Metryka

 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2014-01-13 13:55

Metryka

 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2014-01-14 13:03


Pozycja w książce kontroli: 2/2013
Jednostka kontrolująca: Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjneo i Kartograficznego w Bydgoszczy
Rodzaj kontroli: kontrola sprawdzająca
Czas trwania kontroli: 01.02.-30.06.2013r.
Okres objęty kontolą: 20.04.2010r.-31.01.2013r.
Zakres kontroli: Kontrola sprawdzająca realizacji zaleceń pokontrolnych w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego

Metryka

 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2014-01-13 14:09

Metryka

 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2014-01-14 13:19


Pozycja w książce kontroli: 3/2013
Jednostka kontrolująca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Rodzaj kontroli: kontrola planowa projektu :Lepsza szkoła, lepszy zawód - wzmocnienie oferty edukacyjnej szkolnictwa zawodowego w powiecie toruńskim w roku szkolnym 2009/2010"
Czas trwania kontroli: 05.02.-05.05.2013r.
Okres objęty kontolą:
Zakres kontroli:

 • Prawidłowość rozliczeń finansowych.
 • Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu.
 • Sposób rekrutacji uczestników projektu.
 • Sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu.
 • Zgodność danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta.
 • Poprawność udzielania Zamówień Publicznych/Poprawność stosowania zasady konkurencyjności.
 • Poprawność udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy PZP i zasady konkurencyjności.
 • Prawidowośc realizacji działań informacyjno-promocyjnych.
 • Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentów projektu.

Metryka

 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2014-01-13 14:26

Metryka

 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2014-01-14 13:43


Pozycja w książce kontroli: 4/2013
Jednostka kontrolująca: Wojewoda Kujawsko - Pomorski
Rodzaj kontroli: kontrola prawidłowości
Czas trwania kontroli: 20.02.2013r.
Okres objęty kontolą: 11.02.-19.02.2013r.
Zakres kontroli: Realizacja zadań zleconych organom samorządowym z zakresu administracji rządowej dotyczących przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem dotacji celowej udzielonej z budzetu państwa na jej przygotowanie i przeprowadzenie w roku 2013.

Metryka

 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2014-01-13 14:36

Metryka

 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2014-01-14 15:18


Pozycja w książce kontroli: 5/2013
Jednostka kontrolująca: Wojewoda Kujawsko - Pomorski
Rodzaj kontroli: kontrola kompleksowa
Czas trwania kontroli: 20.02.-04.10.2013r.
Okres objęty kontolą: 14.01.2013r. do dnia kontroli
Zakres kontroli: Realizacja zadań zleconych organom samorządowym z zakresu administracji rządowej dotyczących przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa na jej przygotowanie i przeprowadzenie w roku 2013.

Metryka

 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2014-01-13 14:50

Metryka

 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2014-01-15 09:34


Pozycja w książce kontroli: 6/2013
Jednostka kontrolująca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Rodzaj kontroli: kontrola planowa
Czas trwania kontroli: 07.10.-16.10.2013r.
Okres objęty kontolą:
Zakres kontroli: Kontrola planowa projektu nr POKL.09.02.00-04-029/08 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w roku szkolnym 2008/2009" obejmująca zakres zgodny z pkt 5.2.1 "Zasad kontroli w ramach POKL 2007-2013"

Metryka

 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2014-01-14 11:29
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2014-01-14 11:30

Metryka

 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2014-01-15 10:20


Pozycja w książce kontroli: 7/2013
Jednostka kontrolująca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Rodzaj kontroli: kontrola planowa
Czas trwania kontroli: 14.10.-23.10.2013r.
Okres objęty kontolą:
Zakres kontroli: Kontrola planowa projektu nr POKL. 09.02.00-04-004/11 "Dobry zawód, dobry start" obejmująca zakres zgodny z pkt. 5.2.1 "Zasad kontroli w ramach POKL 2007-2013"

Metryka

 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2014-01-14 11:36

Metryka

 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2014-01-15 12:30


Pozycja w książce kontroli: 8/2013
Jednostka kontrolująca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Rodzaj kontroli: kontrola planowa
Czas trwania kontroli: 21.10.-25.10.2013r.
Okres objęty kontolą:
Zakres kontroli: Kontrola planowa projektu nr POKL. 09.02.00-04-018/11 "Wszechstronny absolwent na rynku pracy - wzmocnienie oferty edukacyjnej szkolnictwa zawodowego w powiecie toruńskim w roku szkolnym 2010/2011" obejmująca zakres zgodny z pkt. 5.2.1 "Zasad kontroli w ramach POKL 2007-2013"

Metryka

 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2014-01-14 11:41

Metryka

 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2014-01-15 13:22


Pozycja w książce kontroli: 9/2013
Jednostka kontrolująca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Rodzaj kontroli: kontrola planowa
Czas trwania kontroli: 04.11.-08.11.2013r.
Okres objęty kontolą:
Zakres kontroli: Kontrola planowa projektu nr POKL. 09.02.00-04-003/08 "Nauczyciel uczący się - podniesienie kwalifikacji kadr systemu oświaty z terenu byłego województwa toruńskiego w latach 2008 i 2009" obejmująca zakres zgodny z pkt. 5.2.1 "Zasad kontroli w ramach POKL 2007-2013"

Metryka

 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2014-01-14 11:44

Metryka

 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2015-08-18 10:02


Pozycja w książce kontroli: 10/2013
Jednostka kontrolująca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Rodzaj kontroli: kontrola planowa
Czas trwania kontroli: 12.11.-15.11.2013r.
Okres objęty kontolą:
Zakres kontroli: Kontrola planowa projektu nr POKL. 09.01.02-04-007/10 "Z Małgosią po naukę" obejmująca zakres zgodny z pkt. 5.2.1 "Zasad kontroli w ramach POKL 2007-2013"

Metryka

 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2014-01-14 12:28

Metryka

 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2015-08-18 10:07


Pozycja w książce kontroli: 11/2013
Jednostka kontrolująca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Rodzaj kontroli: kontrola planowa
Czas trwania kontroli: 18.11.-22.11.2013r.
Okres objęty kontolą:
Zakres kontroli: Kontrola planowa projektu nr POKL. 09.02.00-04-029/09 "Szkoła innowacyjna i konkurencyjna - dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do wymagań lokalnego rynku pracy"

Metryka

 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2014-01-14 12:34

Metryka

 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2015-08-18 10:09


Pozycja w książce kontroli: 12/2013
Jednostka kontrolująca: Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy
Rodzaj kontroli: kontrola planowa
Czas trwania kontroli: 04.12.2013r.
Okres objęty kontolą:
Zakres kontroli: Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach POKL w zakresie projektu "Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości (...) "Świadoma przedsiębiorczość".

Protokół otrzymała Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu (lider projektu).

Metryka

 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2014-01-14 12:42
 • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
  ostatnia modyfikacja: 2016-03-15 13:47

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. 56 662 88 10, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.101

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4455
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-04-18 14:32

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12004959
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-13 08:42

Stopka strony