Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

1. Uchwała Nr XXVII/143/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Gminy MIasta Toruń i Powiatu Toruńskiego za 2012 rok.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:46

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:46

2. Uchwała Nr XXVII/144/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie delegowania radnego do wspólnej dla Miasta Torunia i Powiatu Toruńskiego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:46

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:46

3. Uchwała Nr XXVII/145/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na 2013 rok.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:46

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:46

4. Uchwała Nr XXVII/146/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2013-2021.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:46

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:46

5. Uchwała Nr XXVII/147/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego propozycji połączenia powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego dla Miasta Torunia i dla Powiatu Toruńskiego.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:46

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:46

6. Uchwała Nr XXVII/148/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Toruńskiego na 2013 rok.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:46

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:46

7. Uchwała Nr XXVIII/149/2013 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych Powiatu Toruńskiego w 2012 roku.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:46

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:46

8. Uchwała Nr XXVIII/150/2013 z dnia 28 lutego 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2013-2021.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:46

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:46

9. Uchwała Nr XXVIII/151/2013 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie założenia Spółdzielni Socjalnej "Łubianka" /utrata mocy na podstawie Uchwały Nr XXX/164/2013 RPT z 25.04.2013 r./

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:46

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:46

10. Uchwała Nr XXVIII/152/2013 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie wyboru kandydatów na członków Powiatowej Rady Zatrudnienia.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:46

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:46

11. Uchwała Nr XXIX/153/2013 z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w Powiecie w 2012 roku.

Metryka

 • data wytworzenia: 2013.04.09
 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:46

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:46

12. Uchwała Nr XXIX/154/2013 z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Toruńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w roku 2012.

Metryka

 • data wytworzenia: 2013.04.09
 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:46

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:46

13. Uchwała Nr XXIX/155/2013 z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Toruńskiego z Miastem Toruń, MIastem Bydgoszcz oraz Powiatem Bydgoskim do projektu partnerskiego i zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Powiatu Toruńskiego na lata 2013-2016.

Metryka

 • data wytworzenia: 2013.04.09
 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:46

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:46

14. Uchwała Nr XXIX/156/2013 z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienia Powiatu Toruńskiego do realziacji projektu pn. "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie klujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych".

Metryka

 • data wytworzenia: 2013.04.09
 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:46

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:46

15. Uchwała Nr XXIX/157/2013 z dnia 29 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2013 r.

Metryka

 • data wytworzenia: 2013.04.09
 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:46

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:46

16. Uchwała Nr XXIX/158/2013 z dnia 29 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2013-2021.

Metryka

 • data wytworzenia: 2013.04.09
 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:46

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:46

17. Uchwała Nr XXIX/159/2013 z dnia 29 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2013 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Metryka

 • data wytworzenia: 2013.04.09
 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:46

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:46

18. Uchwała Nr XXIX/160/2013 z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia woli współdziałania Powiatu Toruńskiego w tworzeniu Kujawsko - Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia "Europa Kujaw i Pomorza".

Metryka

 • data wytworzenia: 2013.04.09
 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:46

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:46

19. Uchwała Nr XXX/161/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komendanta Miejskiego Policji w Torunia o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2012 roku.

Metryka

 • data wytworzenia: 2013.04.26
 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:46

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:46

20. Uchwała Nr XXX/162/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie poprawy jakości wspierania rodziny i systemu rodzinnej pieczy zastępczej poprzez likwidację Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Chełmży.

Metryka

 • data wytworzenia: 2013.04.26
 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:46

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:46

21. Uchwała Nr XXX/163/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2013 rok.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:46

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:46

22. Uchwała Nr XXX/164/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Spółdzielni Socjalnej "Łubianka".

Metryka

 • data wytworzenia: 2013.04.26
 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:46

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:46

23. Uchwała Nr XXX/165/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie poparcia przebudowy dróg krajowych nr 10 i 15 oraz przyspieszenia realizacji tych inwestycji.

Metryka

 • data wytworzenia: 2013.04.26
 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:46

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:46

24. Uchwała Nr XXXI/166/2013 z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego za rok 2012.

Metryka

 • data wytworzenia: 2013.05.28
 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:46
 • Metryka

  • data wytworzenia: 2013.05.28
  • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
   data publikacji: 2016-02-23 10:46

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:46

25. Uchwała Nr XXXI/167/2013 z dnia 24 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2013-2020.

Metryka

 • data wytworzenia: 2013.05.28
 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:46
 • Metryka

  • data wytworzenia: 2013.05.28
  • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
   data publikacji: 2016-02-23 10:46

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:46

26. Uchwała Nr XXXI/168/2013 z dnia 24 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2013 rok.

Metryka

 • data wytworzenia: 2013.05.28
 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:46
 • Metryka

  • data wytworzenia: 2013.05.28
  • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
   data publikacji: 2016-02-23 10:46

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:46

27. Uchwała Nr XXXI/169/2013 z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miastu Nieszawa.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:46
 • Metryka

  • data wytworzenia: 2013.05.28
  • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
   data publikacji: 2016-02-23 10:46

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:46

28. Uchwała Nr XXXII/170/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miastu Chełmża.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:46

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:46

29. Uchwała Nr XXXII/171/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Toruńskiego do projektu pn. "Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:46

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:46

30. Uchwała Nr XXXII/172/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Torunskiego na lata 2013-2020.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:46

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:46

31. Uchwała Nr XXXII/173/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:46

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:46

32. Uchwała Nr XXXII/174/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Powiatu Toruńskiego do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:46

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:46

33. Uchwała Nr XXXII/175/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowego Funduszu Stypendialnego oraz regulaminu przyznawania stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:46

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:46

34. Uchwała Nr XXXII/176/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Toruńskiego na lata 2013-2016.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:46

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:46

35. Uchwała Nr XXXII/177/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru Odznaki Honorowej i Medalu Honorowego za Zasługi dla Powiatu Toruńskiego, zasad i trybu ich nadawania i wręczania oraz sposobu noszenia odznaki.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:46

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:46

36. Uchwała Nr XXXIII/178/2013 z dnia 30 lipca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2013 rok.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:46

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:46

37. Uchwała Nr XXXIII/179/2013 z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie likwidacji Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Chełmży, ul. Hallera 25, 87-140 Chełmża.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:46

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:46

38. Uchwała Nr XXXIV/180/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia raportu z "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Toruńskiego na lata 2010-2014 z perspektywą do roku 2017" za lata 2011-2012.

Metryka

 • data wytworzenia: 2013-09-17
 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:46

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:46

39. Uchwała Nr XXXIV/181/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2013-2020.

Metryka

 • data wytworzenia: 2013-09-17
 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:46

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:46

40. Uchwała Nr XXXIV/182/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2013 rok.

Metryka

 • data wytworzenia: 2013-09-17
 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:46

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:46

41. Uchwała Nr XXXIV/183/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie emisji obligacji Powiatu Toruńskiego w 2013 roku.

Metryka

 • data wytworzenia: 2013-09-17
 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:46

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:46

42. Uchwała Nr XXXIV/184/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Browinie.

Metryka

 • data wytworzenia: 2013-09-17
 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:46

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:46

43. Uchwała Nr XXXIV/185/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego, w tym ceny udziału w prawie własności gruntu.

Metryka

 • data wytworzenia: 2013-09-17
 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:46

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:46

44. Uchwała Nr XXXV/186/2013 z dnia 27 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2013-2021.

Metryka

 • data wytworzenia: 2013-10-03
 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:46
 • Metryka

  • data wytworzenia: 2013-10-03
  • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
   data publikacji: 2016-02-23 10:46

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:46

45. Uchwała Nr XXXV/187/2013 z dnia 27 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2013 rok.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:46
 • Metryka

  • data wytworzenia: 2013-10-03
  • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
   data publikacji: 2016-02-23 10:46

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:46

46. Uchwała Nr XXXV/188/2013 z dnia 27 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2013 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Metryka

 • data wytworzenia: 2013-10-03
 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:46
 • Metryka

  • data wytworzenia: 2013-10-03
  • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
   data publikacji: 2016-02-23 10:46

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:46

47. Uchwała Nr XXXV/189/2013 z dnia 27 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat na 2014 rok za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

Metryka

 • data wytworzenia: 2013-10-03
 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:46
 • Metryka

  • data wytworzenia: 2013-10-03
  • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
   data publikacji: 2016-02-23 10:46

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:46

48. Uchwała Nr XXXV/190/2013 z dnia 27 września 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Czernikowo.

Metryka

 • data wytworzenia: 2013-10-03
 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:46
 • Metryka

  • data wytworzenia: 2013-10-03
  • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
   data publikacji: 2016-02-23 10:46

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:46

49. Uchwała Nr XXXVI/191/2013 z dnia 7 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2013 rok.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:46

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:46

50. Uchwała Nr XXXVI/192/2013 z dnia 7 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2013 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Metryka

 • data wytworzenia: 2013-11-20
 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:46

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:46

51. Uchwała Nr XXXVI/193/2013 z dnia 7 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie okreslenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej.

Metryka

 • data wytworzenia: 2013-11-20
 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:46

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:46

52. Uchwała Nr XXXVI/194/2013 z dnia 7 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Toruńskiego na lata 2012 - 2020.

Metryka

 • data wytworzenia: 2013-11-20
 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:46

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:46

53. Uchwała Nr XXXVI/195/2013 z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Toruńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.

Metryka

 • data wytworzenia: 2013-11-20
 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:46

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:46

54. Uchwała Nr XXXVI/196/2013 z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:46

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:46

55. Uchwała Nr XXXVII/197/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2013 rok.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:46

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:46

56. Uchwała Nr XXXVII/198/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2013 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:46

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:46

57. Uchwała Nr XXXVII/199/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmży działającego w strukturach Domu Pomocy Społecznej w Browinie w odrębną jednostkę organizacyjną Powiatu Toruńskiego.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:46

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:46

58. Uchwała Nr XXXVII/200/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2014-2021 (zmieniona uchwałą Nr XL/213/2014 RPT z 6.03.2014 r., uchwałą Nr XLII/221/2014 RPT z 10.04.2014 r.)

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:46

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:46

59. Uchwała Nr XXXVII/201/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2014 (zmieniona uchwałą Nr XXXVIII/206/2014 RPT z 16.01.2014 r., uchwałą Nr 290/2014 ZPT z 5.02.2014 r., uchwałą Nr XL/212/2014 RPT z 6.03.2014 r., uchwałą Nr 313/2014 ZPT z 19.03.2014 r., uchwałą Nr XLII/220/2014 RPT z 10.04.2014 r.).

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:46

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:46

60. Uchwała Nr XXXVII/202/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2014 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (zmieniona uchwałą Nr XL/214/2014 RPT z 6.03.2014 r.)

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:46

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:46

61. Uchwała Nr XXXVII/203/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:46

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:46

62. Uchwała Nr XXXVII/204/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2014 rok.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:46

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:46

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5263
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-02-23 10:45

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 11983596
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-10 12:22

Stopka strony