Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 145/2012
ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku.
 

            Na podstawie art. 266 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach  publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.[1]) oraz Uchwały Nr XXXII/199/10 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji za I półrocze o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Toruńskiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz planów finansowych SP ZOZ, instytucji kultury oraz innych osób prawnych powołanych na podstawie odrębnych przepisów w celu wykonywania zadań publicznych z wyłączeniem przedsiębiorstw, jednostek badawczo - rozwojowych, banków oraz spółek prawa handlowego, uchwala się, co następuje:

            § 1. Przyjmuje się informację  z wykonania budżetu Powiatu Toruńskiego sporządzoną na dzień 30 czerwca 2012 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej sporządzoną na dzień 30 czerwca 2012 roku oraz informację, o której mowa w art. 265 ust.1 ustawy o finansach publicznych sporządzoną na dzień 30 czerwca 2012 roku, stanowiącą  pięć załączników do niniejszej uchwały celem przedłożenia Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

            § 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Toruńskiemu.

            § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                            podpisy członków Zarządu:

            Mirosław  Graczyk
            Wiesław Kazaniecki
            Mirosław Nawrotek[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, w Dz. U. z 2011 Nr 201 poz. 1183, Nr 185 poz. 1092, Nr 234 poz. 1386 ,Nr 240 poz. 1429 i Nr 291 poz. 1707.

 

 

drukuj ()

Metryka

  • opublikował: Marzena Pietruszyńska
    data publikacji: 2012-08-28 09:31
  • zmodyfikował: Marzena Pietruszyńska
    ostatnia modyfikacja: 2012-08-28 09:36

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. 56 662 88 10, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.101

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3881
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-04-19 09:09

Banery

  • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12632028
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-11-26 14:57

Stopka strony