Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Kontrole zewnętrzne Starostwa Powiatowego w roku 2014

Pozycja w książce kontroli: 1/2014
Jednostka kontrolująca: Wojewoda Kujawsko-Pomorski
Rodzaj kontroli: planowa
Czas trwania kontroli: 04-12.02.2014r.
Okres objęty kontrolą: 2013 rok
Zakres kontroli: Wykonywanie wybranych zadań z zakresu administracji rządowej określonych w ustawach: z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2013r., poz. 1226), z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2013r., poz. 1205) oraz przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków.

Metryka

 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2015-09-11 11:56

Metryka

 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2015-09-11 11:56


Pozycja w książce kontroli: 2/2014
Jednostka kontrolująca: Wojewoda Kujawsko-Pomorski
Rodzaj kontroli: planowa
Czas trwania kontroli: 24.04-19.03.2014r.
Okres objęty kontrolą: 2013 rok
Zakres kontroli: Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie sporządzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej, pobranych i przekazanych dochodów budżetowych, terminowości przekazywania dochodów budżetowych, windykacji należności z tytułu dochodów Skarbu Państwa, sporządzania sprawozdania Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

Metryka

 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2015-09-11 11:59

Metryka

 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2015-09-11 11:59


Pozycja w książce kontroli: 3/2014
Jednostka kontrolująca: Archiwum Państwowe w Toruniu
Rodzaj kontroli: ogólna
Czas trwania kontroli: 31.07.-30.09.2014r.
Okres objęty kontrolą: Zgromadzona dokumentacja do dnia 30 września 2014r.
Zakres kontroli: Kontrola ogólna archiwum zakładowego.

Metryka

 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2015-09-11 12:03

Metryka

 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2015-09-11 12:03


Pozycja w książce kontroli: 4/2014
Jednostka kontrolująca: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki
Rodzaj kontroli: planowa
Czas trwania kontroli: 15-22.09.2014r.
Okres objęty kontrolą: 01.01.2012r.-22.09.2014r.
Zakres kontroli: Zarządzanie ruchem drogowym na drogach powiatowych i gminnych.

Protokół kontroli znajduje się w kontrolowanej jednostce organizacyjnej: Powiatowym Zarządzie Dróg w Toruniu

Metryka

 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2015-09-11 12:05


Pozycja w książce kontroli: 5/2014
Jednostka kontrolująca: Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy
Rodzaj kontroli: planowa
Czas trwania kontroli: 25.09.-05.12.2014r.
Okres objęty kontrolą: kwiecień 2012r. do dnia zakończenia kontroli
Zakres kontroli: Świadczenie usług publicznych osobom posługującym się językiem migowym

Metryka

 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2015-09-11 12:07

Metryka

 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2015-09-11 12:05


Pozycja w książce kontroli: 6/2014
Jednostka kontrolująca: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Delegatura w Toruniu
Rodzaj kontroli: problemowa
Czas trwania kontroli: 26.09.-10.10.2014r.
Okres objęty kontrolą:
Zakres kontroli:
Sprawdzenie wykonywania zadań określonych w programach ochrony powietrza i planach działań krótkoterminowych przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, starostę oraz inne podmioty.

Metryka

 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2015-09-11 12:09

Metryka

 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2015-09-11 12:09


Pozycja w książce kontroli: 7/2014
Jednostka kontrolująca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Rodzaj kontroli: planowa
Czas trwania kontroli: 21-22.10.2014r.
Okres objęty kontrolą: 01.12.2008r.-30.12.2009r.
Zakres kontroli: Projekt nr POKL.09.04.00-04-003/08 „Nauczyciel uczący się – podniesienie kwalifikacji kadr systemu oświaty z terenu byłego województwa toruńskiego w latach 2008 i 2009” w zakresie zgodnym z punktem 5.2.1 „Zasad kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013”

Metryka

 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2015-09-11 12:10

Metryka

 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2015-09-11 12:10


Pozycja w książce kontroli: 8/2014
Jednostka kontrolująca: Wojewoda Kujawsko-Pomorski
Rodzaj kontroli: planowa
Czas trwania kontroli: 24.10.-07.11.2014r.
Okres objęty kontrolą: 2013 rok
Zakres kontroli: Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.

Metryka

 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2015-09-11 12:12

Metryka

 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2015-09-11 12:12


Pozycja w książce kontroli: 9/2014
Jednostka kontrolująca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Rodzaj kontroli: planowa
Czas trwania kontroli: 29.10.-03.11.2014r.
Okres objęty kontrolą: 01.06.2010r.-31.05.2013r.
Zakres kontroli: Projekt nr POKL.09.02.00-04-029/09 „Szkoła innowacyjna i konkurencyjna – dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do wymagań lokalnego rynku pracy” w zakresie zgodnym z punktem 5.2.1 „Zasad kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013”

Metryka

 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2015-09-11 12:14

Metryka

 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2015-09-11 12:14


Pozycja w książce kontroli: 10/2014
Jednostka kontrolująca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Rodzaj kontroli: planowa
Czas trwania kontroli: 04-06.11.2014r.
Okres objęty kontrolą: 01.02.2014r.-30.07.2015r.
Zakres kontroli: Projekt nr POKL.09.01.02-04-093/13 „EU-geniusz i szkoła tajemnic” w zakresie zgodnym z punktem 5.2.1 „Zasad kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013”

Metryka

 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2015-09-11 12:16

Metryka

 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2015-09-11 12:16


Pozycja w książce kontroli: 11/2014
Jednostka kontrolująca: Wojewoda Kujawsko-Pomorski
Rodzaj kontroli: planowa
Czas trwania kontroli: 28.11.2014r.
Okres objęty kontrolą: 01.08.2013r.-31.10.2014r.
Zakres kontroli: Prowadzenie dokumentacji związanej z wyznaczaniem zadań dla jednostek KSRG na terenie powiatu, dokumentacji związanej z kontrolą realizacji wyznaczonych zadań oraz trybu zatwierdzania powiatowego planu ratowniczego.

Metryka

 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2015-09-11 12:17

Metryka

 • opublikował: Marzena Pietruszyńska
  data publikacji: 2015-09-11 12:18

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. 56 662 88 10, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.101

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2590
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-04-18 14:32

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 11989797
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-10 12:22

Stopka strony