Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

1. Uchwała Nr IV/26/99, 23.01.1999 r. w sprawie powołania Skarbnika Powiatu.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 08:55

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 08:55
2. Uchwała Nr IV/27/99, 23.01.1999 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu Toruńskiego.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 08:55

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 08:55
3. Uchwała Nr IV/28/99, 23.01.1999 r. w sprawie powołania i nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 08:55

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 08:55
4. Uchwała Nr IV/29/99, 23.01.1999 r. w sprawie powołania i nadania tymczasowego Statutu Powiatowemu Zarządowi Dróg w Toruniu.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 08:55

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 08:55
5. Uchwała Nr IV/30/99, 23.01.1999 r. w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych - (zm. Uchwałą Nr VI/45/99 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 26 maja 1999r., utrata mocy Uchwałą Nr XVI/130/2000 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 31 sierpnia 2000 r.)

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 08:55

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 08:55
6. Uchwała Nr IV/31/99, 23.01.1999 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia etatowych członków Zarządu Powiatu Toruńskiego - (utrata mocy Uchwałą Nr XI/85/2000 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 23 lutego 2000 r.)

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 08:55

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 08:55
7. Uchwała Nr IV/32/99, 23.01.1999 r. w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 08:55

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 08:55
8. Uchwała Nr IV/33/99, 23.01.1999 r. w sprawie wyboru kandydatów do Powiatowej Rady Zatrudnienia.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 08:55

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 08:55
9. Uchwała Nr V/34/99, 16.03.1999 r. w sprawie budżetu na rok 1999 - (zm. Uchwałą Nr VI/42/99 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 26 maja 1999 r., Uchwałą Nr VII/48/99 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 czerwca 1999 r., Uchwałą Nr VIII/63/99 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 31 sierpnia 1999 r., Uchwałą Nr IX/66/99 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 15 listopada 1999 r. oraz Uchwałą Nr X/73/99 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 grudnia 1999 r.)

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 08:55

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 08:55
10. Uchwała Nr V/35/99, 16.03.1999 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 08:55

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 08:55
11. Uchwała Nr V/36/99, 16.03.1999 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla pracowników Domów Pomocy Społecznej Powiatu Toruńskiego - (uchylona Uchwałą Nr XIV/108/2000 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 31 maja 2000 r.)

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 08:55

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 08:55
12. Uchwała Nr V/37/99, 16.03.1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum Specjalnego w Chełmży oraz włączenia go do Zespołu Szkół Specjalnych w Chełmży - (zm. Uchwałą Nr VIII/65/99 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 31 sierpnia 1999 r.)

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 08:55

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 08:55
13. Uchwała Nr V/38/99, 16.03.1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej w Chełmży.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 08:55

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 08:55
14. Uchwała Nr V/39/99, 16.03.1999 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej na terenie Powiatu Toruńskiego.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 08:55

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 08:55
15. Uchwała Nr VI/40/99, 18.05.1999 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmży.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 08:55

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 08:55
16. Uchwała Nr VI/41/99, 18.05.1999 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 1999.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 08:55

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 08:55
17. Uchwała Nr VI/42/99, 26.05.1999 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/34/99 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 16 marca 1999 r. w sprawie budżetu na rok 1999.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 08:55

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 08:55
18. Uchwała Nr VI/43/99, 26.05.1999 r. w sprawie przyjęcia kryteriów dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych w 1999 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 08:55

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 08:55
19. Uchwała Nr VI/44/99, 26.05.1999 r. w sprawie przyjęcia kryteriów punktowych przyznawania środków PFRON.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 08:55

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 08:55
20. Uchwała Nr VI/45/99, 26.05.1999 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr IV/30/99 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 23 stycznia 1999 r. w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 08:55

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 08:55
21. Uchwała Nr VI/46/99, 26.05.1999 r. w sprawie wydzierżawienia stacji paliw Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 08:55

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 08:55
22. Uchwała Nr VI/47/99, 26.05.1999 r. wydzierżawienia 400 m2 części gruntu działki zabudowanej nr 67/23 znajdującej się na terenie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 08:55

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 08:55
23. Uchwała Nr VII/48/99, 29.06.1999 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/34/99 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 16 marca 1999 r. w sprawie budżetu na rok 1999.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 08:55

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 08:55
24.Uchwała Nr VII/49/99, 29.06.1999 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Zarządowi Dróg w Toruniu - (zm. Uchwałą Nr XVII/132/2000 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 15 listopada 2000 r.)

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 08:55

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 08:55
25.Uchwała Nr VII/50/99, 29.06.1999 r. w sprawie zmiany Statutu Domu Pomocy Społecznej w Browinie.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 08:55

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 08:55
26.Uchwała Nr VII/51/99, 29.06.1999 r. w sprawie zmiany Statutu Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Dobrzejewicach.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 08:55

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 08:55
27.Uchwała Nr VII/52/99, 29.06.1999 r. w sprawie Statutu Domu Pomocy Społecznej w Pigży .

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 08:55

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 08:55
28.Uchwała Nr VII/53/99, 29.06.1999 r. w sprawie zmiany Statutu Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 08:55

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 08:55
29.Uchwała Nr VII/54/99, 29.06.1999 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla pracowników administracji i obsługi jednostek oświatowych Powiatu Toruńskiego - (zm. Uchwałą Nr XIV/106/2000 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 31 maja 2000 r. oraz Uchwałą Nr XXI/159/01 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30 maja 2001 r.)

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 08:55

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 08:55
30.Uchwała Nr VII/55/99, 29.06.1999 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Toruniu - (zm. Uchwałą Nr XIV/107/2000 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 31 maja 2000 r. oraz Uchwałą Nr XXVII/221/02 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 19 kwietnia 2002 r., Uchwałą Nr XXIII/165/05 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 czerwca 2005 r.)

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 08:55

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 08:55
31.Uchwała Nr VII/56/99, 29.06.1999 r. w sprawie założenia Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Gronowie na podbudowie programowej ośmioletniej szkoły podstawowej oraz włączenia go do Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 08:55

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 08:55
32.Uchwała Nr VII/57/99, 29.06.1999 r. w sprawie założenia Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Gronowie na podbudowie programowej zasadniczej szkoły zawodowej oraz włączenia go do Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 08:55

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 08:55
33.Uchwała Nr VII/58/99, 29.06.1999 r. w sprawie poszerzenia składu osobowego stałych Komisji Rady Powiatu Toruńskiego.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 08:55

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 08:55
34.Uchwała Nr VII/59/99, 29.06.1999 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady na rok 1999.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 08:55

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 08:55
35.Uchwała Nr VII/60/99, 29.06.1999 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Powiatu Toruńskiego - (zm. Uchwałą Nr XV/114/2000 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 28 czerwca 2000 r.)

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 08:55

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 08:55
36.Uchwała Nr VII/61/99, 29.06.1999 r. w sprawie wyboru banku obsługującego budżet Starostwa Toruńskiego i jego jednostek organizacyjnych.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 08:55

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 08:55
37.Uchwała Nr VIII/62/99, 31.08.1999 r. w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 08:55

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 08:55
38.Uchwała Nr VIII/63/99, 31.08.1999 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/34/99 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 16 marca 1999 r. w sprawie budżetu na rok 1999.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 08:55

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 08:55
39.Uchwała Nr VIII/64/99, 31.08.1999 r. w sprawie stanowiska Rady odnośnie przejęcia przez samorząd powiatowy urzędów pracy.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 08:55

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 08:55
40.Uchwała Nr VIII/65/99, 31.08.1999 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/37/99 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 16 marca 1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum Specjalnego w Chełmży oraz włączenia go do Zespołu Szkół Specjalnych w Chełmży.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 08:55

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 08:55
41.Uchwała Nr IX/66/99, 15.11.1999 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/34/99 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 16 marca 1999 r. w sprawie budżetu na rok 1999.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 08:55

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 08:55
42.Uchwała Nr IX/67/99, 15.11.1999 r. w sprawie opinii o przebiegu dróg proponowanych do kategorii dróg powiatowych.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 08:55

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 08:55
43.Uchwała Nr IX/68/99, 15.11.1999 r. w sprawie przyjęcia stanowiska o poparciu i przyspieszeniu budowy autostrady A-1 na odcinku od Torunia do Gdańska oraz budowy krajowej drogi ekspresowej nr 10.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 08:55

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 08:55
44.Uchwała Nr X/69/99, 29.12.1999 r. w sprawie nadania Statutu Domu Pomocy Społecznej w Browinie.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 08:55

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 08:55
45.Uchwała Nr X/70/99, 29.12.1999 r. w sprawie zatwierdzenia zasad gospodarowania środkami Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu - (utrata mocy Uchwałą Nr XVII/134/2000 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 15 listopada 2000 r.)

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 08:55

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 08:55
46.Uchwała Nr X/71/99, 29.12.1999 r. w sprawie utworzenia środków specjalnych przy Zespole Szkół RCKU w Gronowie.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 08:55

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 08:55
47.Uchwała Nr X/72/99, 29.12.1999 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Toruńskiego, sposobu jej rozliczania i kontroli wykonania - (zm. Uchwałą Nr XIII/104/2000 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 27 kwietnia 2000 r., utrata mocy Uchwałą Nr XII/79/04 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 21 kwietnia 2004 r.)

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 08:55

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 08:55
48.Uchwała Nr X/73/99, 29.12.1999 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/34/99 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 16 marca 1999 r. w sprawie budżetu na rok 1999.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 08:55

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 08:55
49.Uchwała Nr X/74/99, 29.12.1999 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady na rok 2000.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 08:55

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 08:55

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. (056) 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.112

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3543
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-05-19 15:37

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12121485
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-07 13:12

Stopka strony