Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

1. Uchwała Nr IV/20/07, 1 marca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2006.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:14

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:14
2. Uchwała Nr IV/21/07, 1 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Toruńskiego na 2007 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:14

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:14
3. Uchwała Nr IV/22/07, 1 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Gminy Miasta Toruń i Powiatu Toruńskiego za 2006 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:14

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:14

4. Uchwała Nr IV/23/07. 1 marca 2007 r. w sprawie budżetu na 2007 rok.(zmieniona uchwałą Nr 21/07 ZPT z 14.03.2007, uchwałą Nr 25/07 ZPT z 26.03.2007, uchwałą Nr 30/07 ZPT z 25.04.2007, uchwałą Nr VI/35/07 RPT z 24.05.2007, uchwałą Nr VII/38/07 RPT z 27.06.2007, uchwałą Nr 62/07 ZPT z 17.08.2007, uchwałą Nr VIII/44/07 RPT 27.08.2007, uchwałą Nr 66/07 ZPT z 11.09.2007, uchwała Nr IX/50/07 RPT z 15.10.2007, uchwała Nr76/07 ZPT z 08.11.2007, uchwałą Nr X/60/07 RPT z 05.12.2007, uchwałą Nr XI/67/07 RPT z 21.12.2007, uchwałą Nr 89/07 ZPT z 27.12.2007)

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:14

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:14

5. Uchwała Nr IV/24/07, 1 marca 2007 r.w sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2007 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.(zmieniona uchwałą Nr VII/39/07 RPT z 27.06.2007, uchwałą Nr VIII/45/07 RPT z 27.08.2007, uchwałą Nr IX/51/07 z 15.10.2007, uchwałą Nr X/61/07 RPT z 05.12.2007, uchwałą Nr XI/68//07 RPT 21.12.2007)

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:14

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:14

6. Uchwała Nr IV/25/07, 1 marca 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.(zmieniona uchwałą Nr V/30/07 RPT z 19.04.2007 )

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:14

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:14
7. Uchwała Nr IV/26/07, 1 marca 2007 r. w sprawie wyboru delegata do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:14

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:14
8. Uchwała Nr IV/27/07, 1 marca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady na 2007 rok.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:14
9. Uchwała Nr IV/28/07, 1 marca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2007 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:14

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:14
10. Uchwała Nr V/29/07, 19 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego za rok 2006.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:14
11. Uchwała Nr V/30/07, 19 kwietnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:14

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:14
12. Uchwała Nr V/31/07, 19 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu przyznawania tych świadczeń.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:14

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:14

13. Uchwała Nr V/32/07, 19 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjęcia programów naprawczych dla Domów Pomocy Społecznej Powiatu Toruńskiego (zmieniona uchwałą Nr IX/58/07 RPT z 15.10.2007 r., uchwałą Nr XI/70/07 RPT z 21.12.2007 r., uchwałą Nr XIV/103/08 RPT z 16.06.2008 r., uchwała Nr XVII/121/08 RPT z 12.11.2008 r.)

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:14

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:14
14. Uchwała Nr V/33/07, 19 kwietnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego
w Toruniu

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:14

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:14
15. Uchwała Nr V/34/07, 19 kwietnia 2007 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie dwóch lokali mieszkalnych w nieruchomości położonej w Chełmży przy ul. Dworcowej 16.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:14

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:14
16. Uchwała Nr VI/35/07, 24 maja 2007 roku, zmieniająca uchwałę w sprawie budżeu na 2007r.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:14

17. Uchwała Nr VI/36/07, 24 maja 2007 roku, w sprawie utworzenia Powiatowego Funduszu Stypendialnego oraz regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. (zmieniona uchwałą Nr XIV/105/08 RPT z 16.06.2008 r.)

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:14

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:14
18. Uchwała Nr VI/37/07, 24 maja 2007 roku, w sprawie uchwalenia Statutu Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Głuchowie

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:14

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:14
19. Uchwała Nr VII/38/07, z dnia 27 czerwca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2007 rok

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:14
20. Uchwała Nr VII/39/07, z dnia 27 czerwca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2007 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:14

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:14
21. Uchwała Nr VII/40/07, z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie przyjęcia planu przychodów Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w Toruniu na rok 2008, 2009 i 2010

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:14

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:14
22. Uchwała Nr VII/41/07, z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym funkcjonującym na terenie Powiatu Toruńskiego

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:14

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:14
23. Uchwała Nr VII/42/07, z dnia 27 czerwca 2007 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Toruńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2007 rok

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:14

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:14
24. Uchwała Nr VII/43/07, z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska na II półrocze 2007 roku

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:14

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:14
25. Uchwała Nr VIII/44/07, z dnia 27 sierpnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2007 rok

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:14
26. Uchwała Nr VIII/45/07, z dnia 27 sierpnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2007 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:14

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:14

27. Uchwała Nr VIII/46/07, z dnia 27 sierpnia 2007 r. w sprawie wyrażenia opinii o Uchwale Nr XIII/183/07 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie projektu uchwały o przekształceniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego w Bydgoszczy polegającego na likwidacji niektórych komórek działalności podstawowej

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:14

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:14

28. Uchwała Nr VIII/47/07, z dnia 27 sierpnia 2007 r. w sprawie przyjęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przygotowania i przeprowadzenia poboru w roku 2008.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:14

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:14

29. Uchwała Nr IX/48/07, z dnia 15 października 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej połozonej w Chełmży przy ul. Hallera 25.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:14

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:14

30. Uchwała Nr IX/49/07, z dnia 15 października 2007 r. w sprawie zaciągnięcia inwestycyjnego kredytu długoterminowego na zakup nieruchomości zabudowanej położonej w Chełmży przy ul. Hallera 25.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:14

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:14

31. Uchwała Nr IX/50/07, z dnia 15 października 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2007 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:14

32. Uchwała Nr IX/51/07, z dnia 15 października 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2007 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:14

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:14

33. Uchwała Nr IX/52/07, z dnia 15 października 2007 r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia najnizszego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla pracowników Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:14

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:14

34. Uchwała Nr IX/53/07, z dnia 15 października 2007 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla pracowników Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:14

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:14

35. Uchwała Nr IX/54/07, z dnia 15 października 2007 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla pracowników Powoatowego Zarządu Dróg w Toruniu.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:14

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:14

36. Uchwała Nr IX/55/07, z dnia 15 października 2007 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla pracowników Domów Pomocy Społecznej Powiatu Torunskiego. (zmieniona uchwałą Nr XIX/130/08 RPT z 12.12.2008 r.)

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:14

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:14

37. Uchwała Nr IX/56/07, z dnia 15 października 2007 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:14

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:14

38. Uchwała Nr IX/57/07, z dnia 15 października 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:14

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:14

39. Uchwała Nr IX/58/07, z dnia 15 października 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programów naprawczych dla Domów Pomocy Społecznej Powiatu Toruńskiego.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:14

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:14

40. Uchwała Nr IX/59/07, z dnia 15 października 2007 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie wprowadzenia zakazu używania silnikowych jednostek pływających na jeziorach Powiatu Toruńskiego.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:14

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:14

41. Uchwała Nr IX/60/07, z dnia 5 grudnia 2007 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie budżetu na 2007 rok.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:14

42. Uchwała Nr X/61/07, z dnia 5 grudnia 2007 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2007 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:14

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:14

43. Uchwała Nr X/62/07, z dnia 5 grudnia 2007 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych i ich przeznaczenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:14

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:14

44. Uchwała Nr X/63/07, z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:14

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:14

45. Uchwała Nr X/64/07, z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie na rzecz Powiatu Toruńskiego darowizny nieruchomości zabudowanej położonej w Czernikowie.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:14

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:14

46. Uchwała Nr X/65/07, z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie powiadomienia Skarbnika i Sekretarza Powiatu o obowiązku złożenia oświadczeń lustracyjnych.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:14

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:14

47. Uchwała Nr X/66/07, z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia "Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego".

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:14

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:14

48. Uchwała Nr XI/67/07, z dnia 21 grudnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2007 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:14

49. Uchwała Nr XI/68/07, z dnia 21 grudnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2007 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:14

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:14

50. Uchwała Nr XI/69/07, z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2008 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:14

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:14

51. Uchwała Nr XI/70/07, z dnia 21 grudnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programów naprawczych dla Domów Pomocy Społecznej Powiatu Toruńskiego.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:14

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:14

52. Uchwała Nr XI/71/07, z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia programu naprawczego dla Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Głuchowie.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:14

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:14

53. Uchwała Nr XI/72/07, z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Toruńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2008 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:14

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:14

54. Uchwała Nr XI/73/07, z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia zasad gospodarowania środkami Powiatowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:14

55. Uchwała Nr XI/74/07, z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2007.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:14

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:14

56. Uchwała Nr XI/75/07, z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Toruńskiego na2008 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:14

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:14

57. Uchwała Nr XI/76/07, z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2008 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:14

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:14

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. (056) 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.112

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3504
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-05-19 15:40

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12123371
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-07 13:12

Stopka strony