Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

1. Uchwała Nr XIX/149/01, 31.01.2001 r. w sprawie przyjęcia Programu przekształceń SP ZOZ w Chełmży w spółkę z o. o. powołaną w celu wykonywania świadczeń medycznych.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:08

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:08
2. Uchwała Nr XIX/150/01, 31.01.2001 r. w sprawie zawiązania przez Powiat i gminy Powiatu Toruńskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą ”Szpital Powiatowy w Chełmży sp. z o. o.”.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:08

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:08
3. Uchwała Nr XIX/151/01, 31.01.2001 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmży - (zm. Uchwałą Nr XXI/168/01 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30 maja 2001 r., Uchwałą Nr XXIII/188/01 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30 października 2001 r. oraz Uchwałą Nr XXV/210/02 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 31 stycznia 2002 r.)

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:08

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:08
4. Uchwała Nr XIX/152/01, 31.01.2001 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Funduszu Stypendialnego oraz regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół średnich - (zm. Uchwałą Nr XX/156/01 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 28 marca 2001 r. oraz Uchwałą Nr VIII/59/03 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 października 2003 r.)

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:08

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:08
5. Uchwała Nr XIX/153/01, 31.01.2001 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w Browinie.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:08

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:08
6. Uchwała Nr XIX/154/01, 31.01.2001 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady na rok 2001.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:08

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:08
7. Uchwała Nr XX/155/01, 28.03.2001 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego za rok 2000.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:08

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:08
8. Uchwała Nr XX/156/01, 28.03.2001 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/152/01 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Funduszu Stypendialnego oraz regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół średnich.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:08

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:08
9. Uchwała Nr XX/157/01, 28.03.2001 r. w sprawie zatwierdzenia powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na rok 2001 w Powiecie Toruńskim.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:08

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:08
10. Uchwała Nr XXI/158/01, 30.05.2001 r. w sprawie zabezpieczenia w budżecie Powiatu Toruńskiego środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja drogi powiatowej nr 44468 Ostaszewo – Kowróz” na lata 2002-2003.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:08

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:08
11. Uchwała Nr XXI/159/01, 30.05.2001 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/54/99 Rady powiatu Toruńskiego z dnia 29 czerwca 1999 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla pracowników administracji i obsługi jednostek oświatowych Powiatu Toruńskiego.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:08

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:08
12. Uchwała Nr XXI/160/01, 30.05.2001 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:08

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:08
13. Uchwała Nr XXI/161/01, 30.05.2001 r. w sprawie przyjęcia programów naprawczych dla Domów Pomocy Społecznej Powiatu Toruńskiego.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:08
14. Uchwała Nr XXI/162/01, 30.05.2001 r. w sprawie zamiany dwóch nieruchomości lokalowych, położonych w budynku przy ul. Nad Strugą 2 oraz udziału w nieruchomości położonej przy ul. Szosa Chełmińska 30/32, stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, na udział w nieruchomości położonej przy ul. Mazowieckiej 49, stanowiące własność Powiatu Toruńskiego.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:08

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:08
15. Uchwała Nr XXI/163/01, 30.05.2001 r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Zarząd Powiatu działań zmierzających do zbycia nieruchomości położonej w Chełmży, przy ul. Kościuszki 4, będącej we władaniu SP ZOZ.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:08

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:08
16. Uchwała Nr XXI/164/01, 30.05.2001 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej położonej w Browinie, na rzecz Gminy Chełmża.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:08

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:08
17. Uchwała Nr XXI/165/01, 30.05.2001 r. w sprawie zakazu używania silników spalinowych na jednostkach pływających (utrata mocy Uchwałą Nr XXV/180/05 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 23 listopada 2005 r.).

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:08

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:08
18. Uchwała Nr XXI/166/01, 30.05.2001 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/147/2000 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie budżetu na rok 2001.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:08

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:08
19. Uchwała Nr XXI/167/01, 30.05.2001 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego - (zm. Uchwałą Nr IX/65/03 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 14 listopada 2003 r.)

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:08

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:08
20. Uchwała Nr XXI/168/01, 30.05.2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/151/01 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie likwidacji Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmży.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:08

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:08
21. Uchwała Nr XXI/169/01, 30.05.2001 r. w sprawie objęcia udziałów w spółce „Szpital Powiatowy w Chełmży sp. z o.o.”.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:08

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:08
22. Uchwała Nr XXII/170/01, 23.08.2001 r. w sprawie założenia Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w Gronowie oraz włączenia jej do Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:08

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:08
23. Uchwała Nr XXII/171/01, 23.08.2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/125/2000 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 31 sierpnia 2000 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:08

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:08
24. Uchwała Nr XXII/172/01, 23.08.2001 r. w sprawie przekazania przez powiat Toruński – zadania własnego – założenie i prowadzenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej dla terenu Gminy Łysomice.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:08

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:08
25. Uchwała Nr XXII/173/01, 23.08.2001 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny linii oświetleniowej znajdujących się na terenie ZS RCKU w Gronowie na rzecz Gminy Lubicz.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:08

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:08
26. Uchwała Nr XXII/174/01, 23.08.2001 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Chełmży, przy ul. Kościuszki 4, stanowiącej własność Powiatu Toruńskiego.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:08

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:08
27. Uchwała Nr XXII/175/01, 23.08.2001 r. w sprawie ustalenia zasad wydzierżawienia majątku trwałego i przedmiotów nietrwałych likwidowanego SP ZOZ-u na rzecz Szpitala Powiatowego SP. z o.o. w Chełmży.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:08

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:08
28. Uchwała Nr XXII/176/01, 23.08.2001 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/147/2000 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie budżetu na rok 2001.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:08

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:08
29. Uchwała Nr XXII/177/01, 23.08.2001 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do podjęcia działań nad utworzeniem, wspólnie z innymi podmiotami samorządowymi, Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych spółka z o.o.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:08

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:08
30. Uchwała Nr XXII/178/01, 23.08.2001 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Toruńskiego oraz przyjęcia tekstu jednolitego - (zm. Uchwałą Nr VI/45/03 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 23 czerwca 2003 r.)

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:08

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:08
31. Uchwała Nr XXII/179/01, 23.08.2001 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/85/2000 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 23 lutego 2000 r. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Powiatu do wykonywania czynności w sprawie z zakresu prawa pracy wobec Starosty Toruńskiego.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:08

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:08
32. Uchwała Nr XXII/180/01, 23.08.2001 r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego Staroście Toruńskiemu.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:08

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:08
33. Uchwała Nr XXII/181/01, 23.08.2001 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w komisji stałej Rady Powiatu Toruńskiego.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:08

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:08
34. Uchwała Nr XXII/182/01, 23.08.2001 r. w sprawie poszerzenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Toruńskiego.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:08

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:08
35. Uchwała Nr XXIII/183/01, 30.10.2001 r. w sprawie przyjęcia projektu herbu, flagi i pieczęci Powiatu Toruńskiego.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:08

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:08
36. Uchwała Nr XXIII/184/01, 30.10.2001 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych ponadgimnazjalnych liceów profilowanych oraz publicznych szkół zawodowych tworzonych od 1 września 2002 r. na terenie Powiatu Toruńskiego - (utrata mocy Uchwałą Nr XXIV/193/01 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 21 grudnia 2001 r.)

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:08

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:08
37. Uchwała Nr XXIII/185/01, 30.10.2001 r. w sprawie określenia terenu działania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chełmży.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:08

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:08
38. Uchwała Nr XXIII/186/01, 30.10.2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/147/01 Rady powiatu Toruńskiego z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie budżetu na rok 2001.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:08

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:08
39. Uchwała Nr XXIII/187/01, 30.10.2001 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla pracowników Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:08

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:08
40. Uchwała Nr XXIII/188/01, 30.10.2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/151/01 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie likwidacji Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmży.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:08

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:08
41. Uchwała Nr XXIII/189/01, 30.10.2001 r. w sprawie zatwierdzenia powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na rok 2002 w Powiecie Toruńskim - (zm. Uchwałą Nr XXVIII/239/02 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 18 czerwca 2002 r.)

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:08

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:08
42. Uchwała Nr XXIII/190/01, 30.10.2001 r. w sprawie zatwierdzenia udzielenia dotacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu - (utrata mocy Uchwałą Nr XXVII/227/02 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 19 kwietnia 2002 r.)

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:08

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:08
43. Uchwała Nr XXIII/191/01, 30.10.2001 r. w sprawie zatwierdzenia zasad gospodarowania środkami Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu - (zm. Uchwałą Nr XXV/211/02 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 31 stycznia 2002 r., Uchwałą Nr XXVII/223/02 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 19 kwietnia 2002 r., Uchwałą Nr X/69/03 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 22 grudnia 2003 r. oraz Uchwałą Nr XIII/92/04 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 28 czerwca 2004 r., utrata mocy Uchwałą Nr XXV/179/05 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 23 listopada 2005 r.)

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:08

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:08
44. Uchwała Nr XXIV/192/01, 21.12.2001 r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Zarząd Powiatu działań zmierzających do zbycia nieruchomości położonych w Gronowie.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:08

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:08
45. Uchwała Nr XXIV/193/01, 21.12.2001 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych tworzonych od 1 września 2002r. na terenie Powiatu Toruńskiego.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:08

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:08
46. Uchwała Nr XXIV/194/01, 21.12.2001 r. w sprawie przyjęcia etapowego planu działań dochodzenia do standardów Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Głuchowie.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:08

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:08
47. Uchwała Nr XXIV/195/01, 21.12.2001 r. w sprawie objęcia udziałów w spółce „Szpital Powiatowy w Chełmży Sp. z o.o.” (zm. Uchwałą Nr XXVIII/234/02 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 18 czerwca 2002 r.)

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:08

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:08
48. Uchwała Nr XXIV/196/01, 21.12.2001 r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie czynności przygotowawczych do emisji obligacji komunalnych.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:08

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:08
49. Uchwała Nr XXIV/197/01, 21.12.2001 r. w sprawie przyjęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przygotowania i przeprowadzenia poboru w roku 2002.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:08

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:08
50. Uchwała Nr XXIV/198/01, 21.12.2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/147/2000 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie budżetu na rok 2001.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:08

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:08

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. (056) 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.112

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3345
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-05-19 15:37

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 11986850
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-10 12:22

Stopka strony