Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

1. Uchwała Nr XI/75/00, 23.02.2000 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01
2. Uchwała Nr XI/76/00, 23.02.2000 r. w sprawie zatwierdzenia planów komisji stałych Rady na rok 2000.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01
3. Uchwała Nr XI/77/00, 23.02.2000 r. w sprawie dokonania darowizny zabudowanych nieruchomości, będących własnością Powiatu Toruńskiego, na rzecz Gminy Łysomice.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01
4. Uchwała Nr XI/78/00, 23.02.2000 r. w sprawie ustanowienia prawa użytkownika, na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmży, nieruchomości będących własnością Powiatu Toruńskiego.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01
5. Uchwała Nr XI/79/00, 23.02.2000 r. w sprawie nabycia od Skarbu Państwa, w drodze darowizny prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w Chełmży przy ul. Toruńskiej 3 - (utrata mocy Uchwałą Nr XVII/136/2000 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 15 listopada 2000 r.)

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01
6. Uchwała Nr XI/80/00, 23.02.2000 r. w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego w Gronowie na podbudowie programowej ośmioletniej szkoły podstawowej oraz włączenia go do Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01
7. Uchwała Nr XI/81/00, 23.02.2000 r. w sprawie przekształcenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmży.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01
8. Uchwała Nr XI/82/00, 23.02.2000 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla pracowników Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Toruniu - (zm. Uchwałą Nr VII/49/03 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 28 sierpnia 2003 r., utrata mocy Uchwałą Nr XXV/181/05 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 23 listopada 2005 r.)

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01
9. Uchwała Nr XI/83/00, 23.02.2000 r. uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Toruniu - (zm. Uchwałą Nr XIV/110/2000 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 31 maja 2000 r., utrata mocy Uchwałą Nr VI/46/03 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 23 czerwca 2003 r.)

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01
10. Uchwała Nr XI/84/00, 23.02.2000 r. w sprawie powołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01
11. Uchwała Nr XI/85/00, 23.02.2000 r. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Powiatu do wykonywania czynności w sprawie z zakresu prawa pracy wobec Starosty Toruńskiego - (zm. Uchwałą Nr XXII/179/01 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 23 sierpnia 2001 r.)

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01
12. Uchwała Nr XII/86/00, 29.03.2000 r. w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01
13. Uchwała Nr XII/87/00, 29.03.2000 r. w sprawie założenia Liceum Technicznego w Chełmży na podbudowie programowej ośmioletniej szkoły podstawowej oraz włączenia go do Zespołu Szkół Średnich w Chełmży.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01
14. Uchwała Nr XII/88/00, 29.03.2000 r. w sprawie przejęcia przez Radę Powiatu Toruńskiego – jako zadania własnego – założenie i prowadzenie Szkoły Muzycznej I stopnia w Chełmży - (zm. Uchwałą Nr XVI/127/2000 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 31 sierpnia 2000 r.)

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01
15. Uchwała Nr XII/89/00, 29.03.2000 r. w sprawie nadania statutu Szkole Muzycznej I stopnia w Chełmży.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01
16. Uchwała Nr XII/90/00, 29.03.2000 r. w sprawie wyboru kandydatów na członków Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01
17. Uchwała Nr XII/91/00, 29.03.2000 r. w sprawie wyboru kandydatów na członków Powiatowej Rady Zatrudnienia - (utrata mocy Uchwałą Nr XXVIII/236/02 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 18 czerwca 2002 r.)

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01
18. Uchwała Nr XII/92/00, 29.03.2000 r. w sprawie budżetu na 2000 rok - (zm. Uchwałą Nr XIV/109/2000 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 31 maja 2000 r., Uchwałą Nr XV/115/2000 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 28 czerwca 2000 r., Uchwałą Nr XVI/124/2000 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 31 sierpnia 2000 r., Uchwałą Nr XVII/131/2000 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 15 listopada 2000 r. oraz Uchwałą Nr XVIII/145/2000 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 27 grudnia 2000 r.)

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01
19. Uchwała Nr XII/93/00, 29.03.2000 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Toruńskiego.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01
20. Uchwała Nr XII/94/00, 29.03.2000 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Komisji Infrastruktury Komunalnej.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01
21. Uchwała Nr XII/95/00, 29.03.2000 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01
22. Uchwała Nr XII/96/00, 29.03.2000 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Komisji Statutowo-Regulaminowej.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01
23.Uchwała Nr XIII/97/00, 27.04.2000 r. w sprawie poszerzenia składu osobowego stałych Komisji Rady Powiatu Toruńskiego.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01
24.Uchwała Nr XIII/98/00, 27.04.2000 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01
25.Uchwała Nr XIII/99/00, 27.04.2000 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego za rok 1999.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01
26.Uchwała Nr XIII/100/00, 27.04.2000 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmży.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01
27. Uchwała Nr XIII/101/00, 27.04.2000 r. w sprawie przyjęcia stanowiska Rady odnośnie skutków znowelizowania zasad udzielania odroczeń zasadniczej służby wojskowej.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01
28. Uchwała Nr XIII/102/00, 27.04.2000 r. w sprawie przyjęcia stanowiska Rady odnośnie wykorzystywania funduszy pracy na organizację robót publicznych i prac interwencyjnych.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01
29. Uchwała Nr XIII/103/00, 27.04.2000 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Toruńskiego do lokowania w roku 2000 wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wybrany w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01
30. Uchwała Nr XIII/104/00, 27.04.2000 r. w sprawie uchwały Nr X/72/99 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Toruńskiego, sposobu ich rozliczania i kontroli wykonania - (utrata mocy Uchwałą Nr XII/79/04 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 21 kwietnia 2004 r.)

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01
31. Uchwała Nr XIV/105/00, 31.05.2000 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla pracowników Ziemskiego Urzędu Pracy w Toruniu - (utrata mocy Uchwałą Nr V/30/03 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 16 kwietnia 2003 r.)

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01
32. Uchwała Nr XIV/106/00, 31.05.2000 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/54/99 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 czerwca 1999 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla pracowników administracji i obsługi jednostek oświatowych Powiatu Toruńskiego.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01
33. Uchwała Nr XIV/107/00, 31.05.2000 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/55/99 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 czerwca 1999 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Toruniu.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01
34. Uchwała Nr XIV/108/00, 31.05.2000 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr V/36/99 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 16 marca 1999 roku.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01
35. Uchwała Nr XIV/109/00, 31.05.2000 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/92/00 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 marca 2000 r. w sprawie budżetu na rok 2000.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01
36. Uchwała Nr XIV/110/00, 31.05.2000 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Toruniu.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01
37. Uchwała Nr XIV/111/00, 31.05.2000 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Toruńskiego do spółdzielni grup producenckich.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01
38. Uchwała Nr XIV/112/00, 31.05.2000 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu pracy Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Chełmży.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01
39. Uchwała Nr XIV/113/00, 31.05.2000 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do podjęcia działań zmierzających do zakupu nieruchomości.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01
40. Uchwała Nr XV/114/00, 28.06.2000 r. w sprawie zmiany procedury uchwalania budżetu Powiatu Toruńskiego.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01
41. Uchwała Nr XV/115/00, 28.06.2000 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/92/00 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 marca 2000 r. w sprawie budżetu na rok 2000.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01
42. Uchwała Nr XV/116/00, 28.06.2000 r. w sprawie utworzenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Głuchowie.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01
43. Uchwała Nr XV/117/00, 28.06.2000 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Toruńskiego.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01
44. Uchwała Nr XV/118/00, 28.06.2000 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości położonych w Browinie.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01
45. Uchwała Nr XV/119/00, 28.06.2000 r. w sprawie sprzedaży lokali użytkowych w budynku byłego Ośrodka Zdrowia w Zelgnie - (zm. Uchwałą Nr XVII/143/2000 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 15 listopada 2000 r.)

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01
46. Uchwała Nr XV/120/00, 28.06.2000 r. w sprawie odpłatnego nabycia prawa własności budynku byłego Banku Spółdzielczego wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu, nieruchomości położonej w Chełmży przy ul. Św. Jana 18.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01
47.Uchwała Nr XVI/121/00, 31.08.2000 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Toruńskiego.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01
48.Uchwała Nr XVI/122/00, 31.08.2000 r. w sprawie przyjęcia projektu herbu i flagi Powiatu Toruńskiego - (utrata mocy Uchwałą Nr XXIII/183/01 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30 października 2001 r.)

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01
49. Uchwała Nr XVI/123/00, 31.08.2000 r. w sprawie przyjęcia stanowiska na temat funkcjonowania Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Głuchowie w 2000 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01
50. Uchwała Nr XVI/124/00, 31.08.2000 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/92/00 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 marca 2000 r. w sprawie budżetu na rok 2000.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01
51. Uchwała Nr XVI/125/00, 31.08.2000 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego - (zm. Uchwałą Nr XVII/142/2000 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 15 listopada 2000 r., Uchwałą Nr XXII/171/01 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 23 sierpnia 2001 r., Uchwałą Nr XXVII/218/02 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 19 kwietnia 2002 r., Uchwałą Nr XXIX/244/02 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 28 sierpnia 2002 r., Uchwałą Nr II/18/02 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 4 grudnia 2002 r., Uchwałą Nr V/31/03 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 16 kwietnia 2003 r. oraz Uchwałą Nr XII/89/04 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 21 kwietnia 2004 r.; utrata mocy Uchwałą Nr XXI/147/05 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 23 marca 2005 r.)

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01
52. Uchwała Nr XVI/126/00, 31.08.2000 r. w sprawie zatwierdzenia udzielenia dotacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01
53. Uchwała Nr XVI/127/00, 31.08.2000 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/88/00 z dnia 29 marca 2000 r. w sprawie przejęcia przez Radę Powiatu Toruńskiego – jako zadania własnego – założenie i prowadzenie Szkoły Muzycznej I stopnia w Chełmży.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01
54. Uchwała Nr XVI/128/00, 31.08.2000 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01
55. Uchwała Nr XVI/129/00, 31.08.2000 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji stałej Rady na II półrocze roku 2000.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01
56. Uchwała Nr XVI/130/00, 31.08.2000 r. w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01
57. Uchwała Nr XVII/131/00, 15.11.2000 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/92/00 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 marca 2000 r. w sprawie budżetu na rok 2000.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01
58. Uchwała Nr XVII/132/00, 15.11.2000 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Zarządu Dróg w Toruniu.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01
59. Uchwała Nr XVII/133/00, 15.11.2000 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Toruńskiego.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01
60. Uchwała Nr XVII/134/00, 15.11.2000 r. w sprawie zatwierdzenia zasad gospodarowania środkami Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu - (utrata mocy Uchwałą Nr XXIII/191/01 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30 października 2001 r.)

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01
61. Uchwała Nr XVII/135/00, 15.11.2000 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmży.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01
62. Uchwała Nr XVII/136/00, 15.11.2000 r. w sprawie rezygnacji z nabycia, od Skarbu Państwa, w drodze darowizny prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w Chełmży przy ul. Toruńskiej 3.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01
63. Uchwała Nr XVII/137/00, 15.11.2000 r. w sprawie nabycia od gminy Obrowo, w drodze darowizny prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w Dobrzejewicach, działka nr 194/7 o pow. 0,2023 ha.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01
64. Uchwała Nr XVII/138/00, 15.11.2000 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Toruńskiego do lokowania w roku 2001 wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wybrany w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01
65. Uchwała Nr XVII/139/00, 15.11.2000 r. w sprawie zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców lub opiekunów prawnych z opłat za pobyt dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Głuchowie. (utrata mocy Uchwałą Nr XXI/142/05 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 23 marca 2005 r.)

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01
66. Uchwała Nr XVII/140/00, 15.11.2000 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla pracowników Domów Pomocy Społecznej Powiatu Toruńskiego.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01
67. Uchwała Nr XVII/141/00, 15.11.2000 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla pracowników Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Głuchowie.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01
68. Uchwała Nr XVII/142/00, 15.11.2000 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/125/00 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 31 sierpnia 2000 r .w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01
69. Uchwała Nr XVII/143/00, 15.11.2000 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/119/00 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych oraz lokali użytkowych w budynku byłego Ośrodka Zdrowia w Zelgnie.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01
70. Uchwała Nr XVII/144/00, 15.11.2000 r. w sprawie zatwierdzenia powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych - (zm. Uchwałą Nr XXVIII/238/02 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 18 czerwca 2002 r.)

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01
71. Uchwała Nr XVIII/145/00, 27.12.2000 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/92/00 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 marca 2000 r. w sprawie budżetu na rok 2000.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01
72. Uchwała Nr XVIII/146/00, 27.12.2000 r. w sprawie powołania komisji konkursowej oraz określenia regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Chełmży.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01
73. Uchwała Nr XVIII/147/00, 27.12.2000 r. w sprawie budżetu na 2001 rok - (zm. Uchwałą Nr XXI/166/01 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30 maja 2001 r., Uchwałą Nr XXII/176/01 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 23 sierpnia 2001 r., Uchwałą Nr XXIII/186/01 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30 października 2001 r. oraz Uchwałą Nr XXIV/198/01 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 21 grudnia 2001 r.)

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01
74. Uchwała Nr XVIII/148/00, 27.12.2000 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady na rok 2001.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:01

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. (056) 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.112

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3104
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-05-19 15:37

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 11792824
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-05-26 14:42

Stopka strony