Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

1. Uchwała Nr XX/135/09, z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Gminy Miasta Toruń i Powiatu Toruńskiego za 2008 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:27

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:27

2. Uchwała Nr XX/136/09, z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Toruńskiego na 2009 rok. (zmieniona uchwałą Nr 197/09 ZPT z 6.02.2009 r., uchwała Nr XXI/141/09 RPT z 9.03.2009 r., uchwałą Nr 209/09 ZPT z 31.03.2009 r., uchwałą Nr XXII/145/09 RPT z 23.04.2009 r., uchwałą Nr 217/09 ZPT z 5.05.2009 r., uchwałą Nr XXIII/148/09 RPT z 26.06.2009 r., uchwałą nr 231/09 ZPT z 20.07.2009 r., uchwałą Nr 244/09 ZPT z 23.09.2009 r., uchwała Nr XXV/158/09 RPT z 30.10.2009 r., uchwałą Nr 267/09 ZPT z 23.11.2009 r., uchwała Nr XXVI/164/09 RPT z 15.12.2009 r., uchwała Nr 281/09 ZPT z 30.12.2009 r.)

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:27

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:27

3. Uchwała Nr XX/137/09, z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Starosty Toruńskiego.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:27

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:27

4. Uchwała Nr XX/138/09, z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady na 2009 rok.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:27

5. Uchwała Nr XXI/139/09, z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Toruńskiego na 2009 rok.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:27

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:27

6. Uchwała Nr XXI/140/09, z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie emisji obligacji Powiatu Toruńskiego w 2009 roku. . (zmieniona uchwałą Nr XXIII/150/09 RPT z 26.06.2009 r.)

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:27

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:27

7. Uchwała Nr XXI/141/09, z dnia 9 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2009 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:27

8. Uchwała Nr XXI/142/09, z dnia 9 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2009 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnopsrawnych.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:27

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:27

9. Uchwała Nr XXI/143/09, z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:27

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:27

10. Uchwała Nr XXII/144/09, z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego za rok 2008

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:27

11. Uchwała Nr XXII/145/09, z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Toruńskiego na 2009 rok

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:27

12. Uchwała Nr XXII/146/09, z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Toruńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2009 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:27

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:27

13. Uchwała Nr XXII/147/09, z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu pod nazwą "Wyróżnienie Starosty Toruńskiego za osiągnięcia sportowe"

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:27

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:27

14. Uchwała Nr XXIII/148/09, z dnia 26 czerwca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2009 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:27

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:27

15. Uchwała Nr XXIII/149/09, z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia planu przychodów Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w Toruniu na rok 2010, 2011 i 2012.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:27

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:27

16. Uchwała Nr XXIII/150/09, z dnia 26 czerwca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie emisjii obligacji Powiatu Toruńskiego w 2009 roku.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:27

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:27

17. Uchwała Nr XXIII/151/09, z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Toruńskiego.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:27

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:27

18. Uchwała Nr XXIII/152/09, z dnia 26 czerwca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Browinie.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:27

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:27

19. Uchwała Nr XXIII/153/09, z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Toruński projektu "Lepsza szkoła, lepszy zawód - wzmocnienie oferty edukacyjnej szkolnictwa zawodowego w Powiecie Toruńskim w roku szkolnym 2009/2010".

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:27

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:27

20. Uchwała Nr XXIII/154/09, z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Toruński umowy współpracy z gminami z terenu Powiatu Toruńskiego w sprawie przystąpienia i realizacji projektu "Czego Jaś się nie nauczy... - wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół realizujących kształcenie ogólne z terenu Powiatu Toruńskiego w roku szkolnym 2009/2010" oraz wyrażenie zgody na pełnienie przez Powiat Toruński funkcji koordynatora zadań wynikających z tej umowy.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:27

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:27

21. Uchwała Nr XXIII/155/09, z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Stałej Rady na II półrocze 2009 roku.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:27

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:27

22. Uchwała Nr XXIV/156/09, z dnia 3 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2009r.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:27

23. Uchwała Nr XXIV/157/09, z dnia 3 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu modernizacji dróg powiatowych na lata 2009 - 2013.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:27

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:27

24. Uchwała Nr XXV/158/09, z dnia 30 października 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2009 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:27

25. Uchwała Nr XXV/159/09, z dnia 30 października 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2009 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:27

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:27

26. Uchwała Nr XXV/160/09, z dnia 30 października 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu pod nazwą „Wyróżnienie Starosty Toruńskiego za osiągnięcia sportowe”.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:27

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:27

27. Uchwała Nr XXV/161/09, z dnia 30.października 2009 r. w sprawie przyjęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w roku 2010.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:27

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:27

28. Uchwała Nr XXVI/162/09 z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Toruńskiego na 2010 rok (zmieniona uchwałą Nr XXVII/175/10 RPT z 17.02.2010 r. uchwałą Nr 301/10 ZPT z 15.03.2010 r., uchwałą Nr XXX/187/10 RPT z 15.04.2010 r., uchwałą Nr 313/10 ZPT z 21.05.2010 r., uchwałą Nr XXXI/188/10 RPT z 14.06.2010 r., uchwałą Nr XXXII/197/10 RPT z 12.07.2010 r., uchwałą Nr XXXIII/202/10 RPT z 16.08.2010 r., uchwałą Nr XXXIV/210/10 RPT z 15.10.2010 r., uchwałą Nr XXXV/226/10 RPT z 9.11.2010 r., uchwałą Nr 352/10 ZPT z 23.11.2010 r., uchwałą Nr 2/10 ZPT z 15.12.2010 r., uchwałą Nr III/21/10 RPT z 28.12.2010 r. oraz uchwałą Nr 5/10 ZPT z 30.12.2010 r.)

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:27

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:27

29. Uchwała Nr XXVI/163/09 z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie delegowania radnego do wspólnej dla Miasta Torunia i Powiatu Toruńskiego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:27

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:27

30. Uchwała Nr XXVI/164/09 z dnia 15 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2009 rok

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:27

31. Uchwała Nr XXVI/165/09 z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Powiat Toruński projektu "Kompetentna kadra, profesjonalny urząd - atutem powiatu toruńskiego" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:27

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:27

32. Uchwała Nr XXVI/166/09 z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Chełmży

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:27

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:27

33. Uchwała Nr XXVI/167/09 z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2010 rok

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:27

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:27

34. Uchwała Nr XXVI/168/09 z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia wzoru odznaki honorowej "ZA ZASŁUGI DLA POWIATU TORUŃSKIEGO", sposobu noszenia oraz zasad i trybu jej nadawania.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:27

35. Uchwała Nr XXVI/169/09 z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2010 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:27

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:27

36. Uchwała Nr XXVI/170/09 z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Toruńskiego na 2010 rok

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:27

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:27

37. Uchwała Nr XXVII/171/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Toruński porozumienia z Miastem Chełmża w sprawei wspólnej realizacji projektu "Zagospodarowanie terenów sportowych Szkół Podstawowych oraz Gimnazjum w Chełmży wraz z remontami budynków szkolnych i przedszkoli"

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:27

38. Uchwała Nr XXVII/172/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:27

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:27

39. Uchwała Nr XXVII/173/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2010 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (zmieniona uchwałą Nr XXX/185/10 RPT z 15.04.2010 r., uchwałą Nr XXXIII/205/10 RPT z 16.08.2010 r., uchwałą Nr XXXIV/211/10 RPT z 15.10.2010 r. oraz uchwałą Nr III/22/10 RPT z 28.12.2010 r.)

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:27

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 10:27

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. (056) 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.112

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3184
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-05-19 15:41

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12114878
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-05 11:05

Stopka strony