Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

1. Uchwała Nr IV/23/03, 21.02.2003 r. w sprawie budżetu na 2003 r - (zm. Uchwałą Nr VI/40/03 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 23 czerwca 2003 r., Uchwałą Nr VII/47/03 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 28 sierpnia 2003 r., Uchwałą Nr VIII/62/03 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 października 2003 r., Uchwałą Nr IX/63/03 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 14 listopada 2003 r. oraz Uchwałą Nr X/70/03 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 22 grudnia 2003 r.)

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:53

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:53
2. Uchwała Nr IV/24/03, 21.02.2003 r. w sprawie przyjęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przygotowania i przeprowadzenia poboru w roku 2003.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:53

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:53
3. Uchwała Nr IV/25/03, 21.02.2003 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady na 2003 rok.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:53

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:53
4. Uchwała Nr V/26/03, 16.04.2003 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:53

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:53
5. Uchwała Nr V/27/03, 16.04.2003 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:53

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:53
6. Uchwała Nr V/28/03, 16.04.2003 r. w sprawie poszerzenia składu osobowego Komisji Infrastruktury Komunalnej.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:53

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:53
7. Uchwała Nr V/29/03, 16.04.2003 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego za rok 2002.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:53

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:53
8. Uchwała Nr V/30/03, 16.04.2003 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:53

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:53
9. Uchwała Nr V/31/03, 16.04.2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/125/2000 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 31 sierpnia 2000 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków (…).

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:53

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:53
10. Uchwała Nr V/32/03, 16.04.2003 r. w sprawie przekazywania przez Powiat Toruński – zadania własnego – założenie i prowadzenie szkoły ponadgimnazjalnej, Gminie Obrowo.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:53

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:53
11. Uchwała Nr V/33/03, 16.04.2003 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Nr VI/56/03 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 3 marca 2003 r. w sprawie projektu likwidacji Przychodni Dermatologicznej działającej w strukturze Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno – Zakaźnego w Toruniu.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:53

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:53
12. Uchwała Nr V/34/03, 16.04.2003 r. w sprawie delegowania radnego do wspólnej dla Miasta Torunia i Powiatu Toruńskiego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:53

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:53
13. Uchwała Nr V/35/03, 16.04.2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/222/02 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w Browinie.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:53

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:53
14. Uchwała Nr V/36/03, 16.04.2003 r. w sprawie powołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:53

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:53
15. Uchwała Nr VI/37/03, 23.06.2003 r. w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:53

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:53
16. Uchwała Nr VI/38/03, 23.06.2003 r. w sprawie wyboru przewodniczącej Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:53

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:53
17. Uchwała Nr VI/39/03, 23.06.2003 r. w sprawie poszerzenia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:53

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:53
18. Uchwała Nr VI/40/03, 23.06.2003 r. w sprawie zmiany w dochodach i wydatkach budżetowych określonych w uchwale Nr IV/23/03 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 21 lutego 2003 r. w sprawie budżetu na rok 2003.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:53
19. Uchwała Nr VI/41/03, 23.06.2003 r. w sprawie utworzenia w dotychczasowej szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych oddziałów szkoły ponadgimnazjalnej dla dorosłych.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:53

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:53
20. Uchwała Nr VI/42/03, 23.06.2003 r. w sprawie założenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Chełmży oraz włączenia jej do Zespołu Szkół w Chełmży.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:53

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:53
21. Uchwała Nr VI/43/03, 23.06.2003 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i za ich parkowanie na parkingach strzeżonych.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:53

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:53
22. Uchwała Nr VI/44/03, 23.06.2003 r. w sprawie udzielenia dotacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:53

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:53
23. Uchwała Nr VI/45/03, 23.06.2003 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Toruńskiego.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:53

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:53
24. Uchwała Nr VI/46/03, 23.06.2003 r. w sprawie uchwalenie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Toruniu. (zm. Uchwałą Nr XXII/152/05 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 4 maja 2005 r.)

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:53

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:53
25. Uchwała Nr VII/47/03, 28.08.2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2003 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:53
26. Uchwała Nr VII/48/03, 28.08.2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Powiatu Toruńskiego z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:53

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:53
27. Uchwała Nr VII/49/03, 28.08.2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla pracowników Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Toruniu.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:53

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:53

28. Uchwała Nr VII/50/03, 28.08.2003 r. w sprawie zgody na zbycie nieruchomości położonej w Chełmży przy ul. Dworcowej 16. (utrata mocy Uchwałą Nr XXII/160/05 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 4 maja 2005 r.)

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:53

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:53
29. Uchwała Nr VII/51/03, 28.08.2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na ogłoszenie drugiego pisemnego przetargu nieograniczonego na zbycie nieruchomości położonej w Chełmży, przy ul. Kościuszki 4A.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:53

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:53
30. Uchwała Nr VII/52/03, 28.08.2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w Browinie.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:53

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:53
31. Uchwała Nr VII/53/03, 28.08.2003 r. w sprawie przyjęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przygotowania i przeprowadzenia poboru w roku 2004.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:53

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:53
32. Uchwała Nr VII/54/03, 28.08.2003 r. udzielenia dotacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Dobrzejewice).

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:53

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:53
33. Uchwała Nr VII/55/03, 28.08.2003 r. udzielenia dotacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Dziemionach oraz wykonanie otworu studziennego Nr 3).

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:53

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:53
34. Uchwała Nr VII/56/03, 28.08.2003 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Toruńskiego. (utrata mocy Uchwałą Nr XXII/161/05 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 4 maja 2005 r.)

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:53

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:53
35. Uchwała Nr VIII/57/03, 29.10.2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:53

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:53
36. Uchwała Nr VIII/58/03, 29.10.2003 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:53

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:53
37. Uchwała Nr VIII/59/03, 29.10.2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowego Funduszu Stypendialnego oraz regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół średnich.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:53

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:53
38. Uchwała Nr VIII/60/03, 29.10.2003 r. w sprawie przekazania przez Powiat Toruński – zadania własnego: założenie i prowadzenie szkoły ponadgimnazjalnej, Gminie Czernikowo.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:53

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:53
39. Uchwała Nr VIII/61/03, 29.10.2003 r. ustalenia numerów porządkowych dla szkół zasadniczych w Chełmży.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:53

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:53
40. Uchwała Nr VIII/62/03, 29.10.2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2003 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:53
41. Uchwała Nr IX/63/03, 14.11.2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2003 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:53

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:53
42. Uchwała Nr IX/64/03, 14.11.2003 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego - (zm. Uchwałą Nr X/71/03 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 22 grudnia 2003 r.)

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:53

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:53
43. Uchwała Nr IX/65/03, 14.11.2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:53

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:53
44. Uchwała Nr X/66/03 , 22 grudnia 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Chełmży, przy ul. Kościuszki 4A w drodze rokowań.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:53

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:53
45. Uchwała Nr X/67/03 , 22.12.2003 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami Powiatu Toruńskiego na lata 2004 – 2010 z perspektywą na lata 2011 – 2020 - (zm. Uchwałą Nr XII/91/04 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 21 kwietnia 2004 r.)

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:53

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:53
46. Uchwała Nr X/68/03, 22.12.2003 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:53

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:53
47. Uchwała Nr X/69/03 22.12.2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zasad gospodarowania środkami Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:53

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:53
48. Uchwała Nr X/70/03, 22.12.2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2003 rok.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:53
49. Uchwała Nr X/71/03, 22.12.2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:53

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:53

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. (056) 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.112

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3459
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-05-19 15:38

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 12123525
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-07 13:12

Stopka strony