Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

1. Uchwała Nr XI/72/04 z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie budżetu na 2004 rok - (zm. Uchwałą Nr XII/76/04 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 21 kwietnia 2004 r., Uchwałą Nr XIII/93/04 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 28 czerwca 2004 r., Uchwałą Nr XIV/103/04 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 11 sierpnia 2004 r., Uchwałą Nr XV/105/04 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 10 września 2004 r., Uchwałą Nr XVII/117/04 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 28 października 2004 r., Uchwałą Nr XVIII/122/04 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 listopada 2004 r. oraz Uchwałą Nr XIX/125/04 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 28 grudnia 2004 r.)

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:56
2. Uchwała Nr XI/73/04 z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie zatwierdzenia projektu planu Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:56

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:56
3. Uchwała Nr XI/74/04 z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady na 2004 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:56

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:56
4. Uchwała Nr XII/75/04, 21 kwietnia 2004 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego za rok 2003.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:56
5. Uchwała Nr XII/76/04, 21 kwietnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2004 rok.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:56
6. Uchwała Nr XII/77/04, 21 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2004 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. (zm. Uchwałą Nr XIII/94/04 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 28 czerwca 2004 r., Uchwałą Nr XV/106/04 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 10 września 2004 r., Uchwałą Nr XVIII/123/04 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 listopada 2004 r., Uchwałą Nr XIX/126/04 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 28 grudnia 2004 r.)

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:56

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:56
7. Uchwała Nr XII/78/04, 21 kwietnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Toruńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2004 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:56

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:56
8. Uchwała Nr XII/79/04, 21 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Toruńskiego, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:56

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:56
9. Uchwała Nr XII/80/04, 21 kwietnia 2004 r. w sprawie założenia Technikum Uzupełniającego w Chełmży oraz włączenia go do Zespołu Szkół w Chełmży.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:56

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:56
10. Uchwała Nr XII/81/04, 21 kwietnia 2004 r. w sprawie założenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Gronowie oraz włączenia go do Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:56

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:56
11. Uchwała Nr XII/82/04, 21 kwietnia 2004 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowego ponadpodstawowego Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Gronowie na podbudowie programowej zasadniczej szkoły zawodowej i dotychczasowego ponadpodstawowego Technikum Rolniczego w Gronowie na podbudowie programowej zasadniczej szkoły zawodowej w ponadgimnazjalne Technikum Uzupełniające w Gronowie oraz włączenia go do Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:56

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:56
12. Uchwała Nr XII/83/04, 21 kwietnia 2004 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowego ponadpodstawowego Technikum Mechanizacji Rolnictwa dla Dorosłych w Gronowie na podbudowie programowej ośmioletniej szkoły podstawowej i dotychczasowego ponadpodstawowego Technikum Rolniczego dla Dorosłych w Gronowie na podbudowie programowej ośmioletniej szkoły podstawowej w ponadgimnazjalne Technikum dla Dorosłych w Gronowie oraz włączenia go do Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:56

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:56
13. Uchwała Nr XII/84/04, 21 kwietnia 2004 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowego ponadpodstawowego Technikum Mechanizacji Rolnictwa dla Dorosłych w Gronowie na podbudowie programowej zasadniczej szkoły zawodowej i dotychczasowego ponadpodstawowego Technikum Rolniczego dla Dorosłych w Gronowie na podbudowie programowej zasadniczej szkoły zawodowej w ponadgimnazjalne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Gronowie oraz włączenia go do Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie.
2020.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:56

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:56
14. Uchwała Nr XII/85/04, 21 kwietnia 2004 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowego ponadpodstawowego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Gronowie na podbudowie programowej ośmioletniej szkoły podstawowej, prowadzącego również oddziały szkoły ponadgimnazjalnej w Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gronowie oraz włączenia go do Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:56

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:56
15. Uchwała Nr XII/86/04, 21 kwietnia 2004 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowego ponadpodstawowego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Gronowie na podbudowie programowej zasadniczej szkoły zawodowej w ponadgimnazjalne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gronowie oraz włączenia go do Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:56

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:56
16. Uchwała Nr XII/87/04, 21 kwietnia 2004 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Toruńskiego.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:56

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:56
17. Uchwała Nr XII/88/04, 21 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach (poradni) oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:56

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:56
18. Uchwała Nr XII/89/04, 21 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:56

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:56
19. Uchwała Nr XII/90/04, 21 kwietnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia Powiatowego Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych zamieszkujących teren Powiatu Toruńskiego na lata 2004 – 2007.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:56

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:56
20. Uchwała Nr XII/91/04, 21 kwietnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami Powiatu Toruńskiego na lata 2004 – 2010 z perspektywą na lata 2011 – 2020.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:56

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:56
21. Uchwała Nr XIII/92/04, 28 czerwca 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zasad gospdoarowania środkami Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:56

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:56
22.Uchwała Nr XIII/93/04, 28 czerwca 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2004 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:56
23. Uchwała Nr XIII/94/04, 28 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2004 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:56

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:56
24. Uchwała Nr XIII/95/04, 28 czerwca 2004 r. w sprawie zatwierdzenia projektu planu Powiatowego Funduszu Gospdoarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:56

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:56
25. Uchwała Nr XIII/96/04, 28 czerwca 2004 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w roku 2004, a płatnego w roku 2005 na realizację zadania inwestycyjnego.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:56

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:56
26. Uchwała Nr XIII/97/04, 28 czerwca 2004 r. w sprawie wyboru banku do obsługi budżetu Powiatu.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:56

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:56
27.Uchwała Nr XIII/98/04, 28 czerwca 2004 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Toruńskiego dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, sposobie ich roziczania i kontroli wykonania.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:56

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:56
28. Uchwała Nr XIII/99/04, 28 czerwca 2004 r. w sprawie zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dzieci oraz osób pełnoletnich w rodziach zastępczych.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:56

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:56
29. Uchwała Nr XIII/100/04, 28 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu toruńskiego na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:56

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:56
30. Uchwała Nr XIII/101/04, 28 czerwca 2004 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Toruńskiego do Stowarzyszenia "Lokalna Organizacja Turystyczna w Toruniu".

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:56

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:56
31. Uchwała Nr XIII/102/04, 28 czerwca 2004 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady na II półrocze 2004 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:56

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:56
32. Uchwała Nr XIV/103/04, 11 sierpnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2004 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:56

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:56
33. Uchwała Nr XIV/104/04, 11 sierpnia 2004 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:56

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:56
34. Uchwała Nr XV/105/04, 10 września 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2004r.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:56
35. Uchwała Nr XV/106/04, 10 września 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2004 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:56

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:56
36. Uchwała Nr XV/107/04, 10 września 2004 r. w sprawie wyboru kandydatów na członków Powiatowej Rady Zatrudnienia.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:56

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:56
37. Uchwała Nr XV/108/04, 10 września 2004 r. w sprawie utworzenia Ramowego regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów z przeznaczeniem na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości, przyznawanych w ramach Działania 2. 2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, fiansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa. (zm. Uchwałą Nr XIX/130/04 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 28 grudnia 2004 r.)

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:56

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:56
38. Uchwała Nr Nr XV/109/04, 10 września 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Toruński umowy współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu województwa Kujawsko - Pomorskiego (powiatami i gminami) w sprawie przystąpienia i realizacji projektu stypendialnego z przeznaczeniem na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, wdrażanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - Działania 2.2. Wyrównywania szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne oraz wyrażenia zgody na pełnienie przez Powiat Toruński funkcji koordynatora zadań wynikających z tej umowy. 

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:56

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:56
39. Uchwała Nr XV/110/04, 10 września 2004 r. w sprawie utworzenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów z Europejskiego Funduszu Społecznego dla uczniów publicznych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży kończących się maturą, dla których organem prowadzącym jest Powiat Toruński - w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działania 2.2 - Wyrównywania szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne. 

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:56
40. Uchwała Nr XV/111/04, 10 września 2004 r. w sprawie utworzenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów z Europejskiego Funduszu Społecznego dla studentów na stałe zameldowanych na terenie Powiatu Toruńskiego i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej - w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działania 2.2 - Wyrównywania szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:56
41. Uchwała Nr XV/112/04, 10 września 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonych w Gronowie, stanowiących własność Powiatu Toruńskiego.(utrata mocy Uchwałą Nr XVI/116/04   Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 24 września 2004 r.)

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:56

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:56
42. Uchwała Nr XV/113/04, 10 września 2004 r. w sprawie przyjęcia Programu restrukturyzacji Domów Pomocy Społecznej Powiatu Toruńskiego. (zm. Uchwałą Nr XVIII/124/04 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 listopada 2004 r.)

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:56

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:56
43. Uchwała Nr XV/114/04, 10 września 2004 r. w sprawie przyjęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przygotowania i przeprowadzenia poboru w roku 2005.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:56

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:56
44. Uchwała Nr XV/115/04, 10 września 2004 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji członka zarządu.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:56

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:56

45. Uchwała Nr XVI/116/04, 24 września 2004 r. uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanych nieruchomości położonych w Gronowie, stanowiących własność Powiatu Toruńskiego.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:56

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:56
46. Uchwała Nr XVII/117/04, 28 października 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2004r.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:56
47. Uchwała Nr XVII/118/04, 28 października 2004 r. w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:56

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:56
48. Uchwała Nr XVII/119/04, 28 października 2004 r. w sprawie zmiany składów osobowych Komisji Stałych Rady.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:56

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:56
49. Uchwała Nr XVII/120/04, 28 października 2004 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji i Zdrowia i Opieki Społęcznej.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:56

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:56
50. Uchwała Nr XVII/121/04, 28 października 2004 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Komisji Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:56

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:56
51. Uchwała Nr XVIII/122/04, 29 listopada 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2004 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:56
52. Uchwała Nr XVIII/123/04, 29 listopada 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2004 w ramach środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:56

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:56
53. Uchwała Nr XVIII/124/04, 29 listopada 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu restrukturyzacji Domów Pomocy Społecznej Powiatu Toruńskiego.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:56

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:56
54. Uchwała Nr XIX/125/04, 28 grudnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2004r.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:56
55. Uchwała Nr XIX/126/04, 28 grudnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2004 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:56

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:56
56. Uchwała Nr XIX/127/04, 28 grudnia 2004 r. w sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2005 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. (zm. Uchwałą Nr XXI/141/05 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 23 marca 2005 r., Uchwałą Nr XXII/150/05 Rady PowiatuToruńskiego z dnia 4 maja 2005 r., Uchwałą Nr XXIII/164/05 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 czerwca 2005 r., Uchwałą Nr XXIV/168/05 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 7 września 2005 r., Uchwałą Nr XXV/176/05 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 23 listopada 2005 r.)

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:56

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:56
57. Uchwała Nr XIX/128/04, 28 grudnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Powiatu Toruńskiego z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:56

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:56
58. Uchwała Nr XIX/129/04, 28 grudnia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia należytego wykonania projektu "Pomoc stypendialna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Województwa Kujawsko - Pomorskiego" realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:56

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:56
59. Uchwała Nr XIX/130/04, 28 grudnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Ramowego regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów z przeznaczeniem na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości, przyznawanych w ramach Działania 2.2. Zintegrowanego Programu  Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:56

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:56
60. Uchwała Nr XIX/131/04, 28 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Toruńskiego na 2004 - 2006. (zm. Uchwałą Nr XX/136/05 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 9 lutego 2005 r., Uchwałą Nr XXII/149/05 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 4 maja 2005 r.)

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:56

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:56
61. Uchwała Nr XIX/132/04, 28 grudnia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej na terenie ZSCKU w Gronowie na rzecz Gminy Lubicz.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:56

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:56

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. (056) 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.112

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4588
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-05-19 15:38

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 11986796
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-10 12:22

Stopka strony