Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

1.Uchwała Nr XXV/199/02, 31.01.2002 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowego ponadpodstawowego Liceum Ogólnokształcącego w Gronowie w ponagimnazjalne Liceum Ogólnokształcące w Gronowie.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50
2.Uchwała Nr XXV/200/02, 31.01.2002 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowego ponadpodstawowego Liceum Ogólnokształcącego w Chełmży w ponagimnazjalne Liceum Ogólnokształcące w Chełmży.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50
3.Uchwała Nr XXV/201/02, 31.01.2002 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowego ponadpodstawowego Liceum Ekonomicznego w Gronowie w ponagimnazjalne Liceum Profilowane w Gronowie.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50
4.Uchwała Nr XXV/202/02, 31.01.2002 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowego ponadpodstawowego Liceum Technicznego w Chełmży w ponagimnazjalne Liceum Profilowane w Chełmży.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50
5.Uchwała Nr XXV/203/02, 31.01.2002 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowego ponadpodstawowego Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Gronowie w ponagimnazjalne Technikum w Gronowie.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50
6.Uchwała Nr XXV/204/02, 31.01.2002 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowej ponadpodstawowej Zasadniczej Szkoły Mechanizacji Rolnictwa w Gronowie w ponagimnazjalną Zasadniczą Szkołę Zawodową w Gronowie.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50
7.Uchwała Nr XXV/205/02, 31.01.2002 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowej ponadpodstawowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Chełmży w ponagimnazjalną Zasadniczą Szkołę Zawodową w Chełmży.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50
8.Uchwała Nr XXV/206/02, 31.01.2002 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowej ponadpodstawowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Chełmży w ponagimnazjalną Zasadniczą Szkołę Zawodową Specjalną w Chełmży.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50
9.Uchwała Nr XXV/207/02, 31.01.2002 r. w sprawie założenia Technikum w Chełmży oraz włączenia go do Zespołu Szkół Średnich w Chełmży.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50
10.Uchwała Nr XXV/208/02, 31.01.2002 r. w sprawie stopniowej likwidacji Liceum Agrobiznesu w Gronowie.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50
11.Uchwała Nr XXV/209/02, 31.01.2002 r. w sprawie stopniowej likwidacji Technikum Technologii Żywności w Gronowie.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50
12.Uchwała Nr XXV/210/02, 31.01.2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/151/01 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie likwidacji Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmży.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50
13.Uchwała Nr XXV/211/02, 31.01.2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zasad gospodarowania środkami powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50
14.Uchwała Nr XXV/212/02, 31.01.2002 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady na I półrocze roku 2002.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50
15. Uchwała Nr XXVI/213/02, 06.03.2002 r. w sprawie budżetu na 2002 rok - (zm. Uchwałą Nr XXVIII/233/02 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 18 czerwca 2002 r., Uchwałą Nr XXIX/243/02 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 28 sierpnia 2002 r., Uchwałą Nr XXX/249/02 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 10 października 2002 r., Uchwałą Nr II/17/02 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 4 grudnia 2002 r. oraz Uchwałą Nr III/20/02 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 23 grudnia 2002 r.)

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50
16. Uchwała Nr XXVI/214/02, 06.03.2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Gronowie, wchodzących w skład zespołu pałacowo-parkowego oraz części gruntów Gospodarstwa Pomocniczego ZS RCKU stanowiących własność Powiatu Toruńskiego.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50
17. Uchwała Nr XXVI/215/02, 06.03.2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie ceny wywoławczej w drugim pisemnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości położonej w Chełmży przy ul. Kościuszki 4.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50
18. Uchwała Nr XXVI/216/02, 06.03.2002 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Powiatu Toruńskiego.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50
19. Uchwała Nr XXVII/217/02, 19.04.2002 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego za rok 2001.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50
20. Uchwała Nr XXVII/218/02, 19.04.2002 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/125/2000 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 31 sierpnia 2000 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków (...).

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50
21. Uchwała Nr XXVII/219/02, 19.04.2002 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację w 2002 r. zadań w ramach programu „DOMINO” - (zm. Uchwałą Nr XXVIII/240/02 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 18 czerwca 2002 r.)

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50
22. Uchwała Nr XXVII/220/02, 19.04.2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny zabudowanej nieruchomości położonej na terenie ZS CKU w Gronowie na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Gronowie.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50
23. Uchwała Nr XXVII/221/02, 19.04.2002 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/55/99 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 czerwca 1999 r. w sprawie ustalania najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Toruniu.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50
24. Uchwała Nr XXVII/222/02, 19.04.2002 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w Browinie - (zm. Uchwałą Nr V/35/03 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 16 kwietnia 2003 r. oraz Uchwałą Nr VII/52/03 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 28 sierpnia 2003 r.)

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50
25. Uchwała Nr XXVII/223/02, 19.04.2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zasad gospodarowania środkami Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50
26. Uchwała Nr XXVII/224/02, 19.04.2002 r. w sprawie udzielenia dotacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska (na wymianę stolarki w jednostkach organizacyjnych Powiatu).

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50
27. Uchwała Nr XXVII/225/02, 19.04.2002 r. w sprawie udzielenia dotacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska (na docieplenie elewacji w jednostkach organizacyjnych Powiatu).

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50
28. Uchwała Nr XXVII/226/02, 19.04.2002 r. w sprawie udzielenia dotacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska (na modernizację kotłowni w jednostkach organizacyjnych Powiatu).

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50
29. Uchwała Nr XXVII/227/02, 19.04.2002 r. w sprawie udzielenia dotacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska (na rozbudowę międzygminnego wysypiska śmieci w Kamionkach Dużych).

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50
30. Uchwała Nr XXVII/228/02, 19.04.2002 r. w sprawie udzielenia dotacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska (na modernizację oczyszczalni ścieków w Górsku).

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50
31. Uchwała Nr XXVII/229/02, 19.04.2002 r. w sprawie udzielenia dotacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska (na modernizację składowiska odpadów komunalnych dla Gminy Czernikowo w Jackowie – III etap).

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50
32. Uchwała Nr XXVII/230/02, 19.04.2002 r. w sprawie udzielenia dotacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska (na rozbudowę wysypiska śmieci w Bierzgłowie).

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50
33. Uchwała Nr XXVII/231/02, 19.04.2002 r. w sprawie udzielenia dotacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska (na zakup samochodu do ratownictwa techniczno-chemiczno-ekologicznego wraz z wyposażeniem).

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50
34. Uchwała Nr XXVIII/232/02, 18.06.2002 r. w sprawie okręgów wyborczych.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50
35. Uchwała Nr XXVIII/233/02, 18.06.2002 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/213/02 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 6 marca 2002 r. w sprawie budżetu na rok 2002.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50
36. Uchwała Nr XXVIII/234/02, 18.06.2002 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/195/01 z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie objęcia udziałów w spółce „Szpital Powiatowy w Chełmży Sp. z o.o.”.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50
37. Uchwała Nr XXVIII/235/02, 18.06.2002 r. w sprawie udzielenia dotacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50
38. Uchwała Nr XXVIII/236/02, 18.06.2002 r. w sprawie wyboru kandydatów na członków Powiatowej Rady Zatrudnienia.(utrata mocy Uchwałą Nr XV/107/04 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 10 września 2004 r.)

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50
39. Uchwała Nr XXVIII/237/02, 18.06.2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Chełmży, przy ul. Kościuszki 4, stanowiącej własność Powiatu Toruńskiego.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50
40. Uchwała Nr XXVIII/238/02, 18.06.2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/144/2000 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 15 listopada 2000 r. w sprawie zatwierdzenia powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50
41. Uchwała Nr XXVIII/239/02, 18.06.2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/189/01 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30 października 2001 r. w sprawie zatwierdzenia powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na 2002 r. w Powiecie Toruńskim.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50
42. Uchwała Nr XXVIII/240/02, 18.06.2002 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/219/02 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację w 2002 r. zadań w ramach programu „DOMINO”.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50
43. Uchwała Nr XXVIII/241/02, 18.06.2002 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady na II półrocze roku 2002.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50
44. Uchwała Nr XXVIII/242/02, 18.06.2002 r. w sprawie przyznania dodatku specjalnego Staroście Toruńskiemu.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50
45. Uchwała Nr XXIX/243/02, 28.08.2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/213/2002 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 6 marca 2002 r. w sprawie budżetu na rok 2002.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50
46. Uchwała Nr XXIX/244/02, 28.08.2002 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/125/2000 Rady powiatu Toruńskiego z dnia 31 sierpnia 2000 r. w sprawie ustalania regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków (...).

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50
47. Uchwała Nr XXIX/245/02, 28.08.2002 r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50
48. Uchwała Nr XXIX/246/02, 28.08.2002 r. w sprawie nadania imienia Unii Europejskiej Zespołowi Szkół Specjalnych w Chełmży.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50
49. Uchwała Nr XXIX/247/02, 28.08.2002 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50
50. Uchwała Nr XXIX/248/02, 28.08.2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Powiatu Toruńskiego z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności - (zm. Uchwałą Nr VII/48/03 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 28 sierpnia 2003 r., Uchwałą Nr XIX/128/04 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 28 grudnia 2004 r., Uchwałą Nr XXII/151/05 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 4 maja 2005 r.)

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50
51. Uchwała Nr XXX/249/02, 10.10.2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/219/02 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 6 marca 2002 r. w sprawie budżetu na rok 2002.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50
52. Uchwała Nr XXX/250/02, 10.10.2002 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50
Uchwały Rady Powiatu Toruńskiego II kadencji

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50
1. Uchwała Nr I/1/02, 19.11.2002 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Toruńskiego.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50
2. Uchwała Nr I/2/02, 19.11.2002 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Toruńskiego

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50
3. Uchwała Nr I/3/02, 19.11.2002 r. w sprawie wyboru Starosty Toruńskiego.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50
4. Uchwała Nr I/4/02, 19.11.2002 r. w sprawie wyboru Wicestarosty oraz pozostałych członków Zarządu.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50
5. Uchwała Nr I/5/02, 19.11.2002 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50
6. Uchwała Nr I/6/02, 19.11.2002 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50
7. Uchwała Nr I/7/02, 19.11.2002 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50
8. Uchwała Nr I/8/02, 19.11.2002 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Komunalnej.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50
9. Uchwała Nr I/9/02, 19.11.2002 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50
10. Uchwała Nr I/10/02, 19.11.2002 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50
. 11. Uchwała Nr I/11/02, 19.11.2002 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Statutowo - Regulaminowej.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50
12 Uchwała Nr I/12/02, 19.11.2002 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50
13. Uchwała Nr II/13/02, 04.12.2002 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50
14. Uchwała Nr II/14/02, 04.12.2002 r. w sprawie wyboru pozostałych członków Komisji Rewizyjnej.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50
15. Uchwała Nr II/15/02, 04.12.2002 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu Toruńskiego.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50
16. Uchwała Nr II/16/02, 04.12.2002 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczących stałych Komisji Rady Powiatu.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50
17. Uchwała Nr II/17/02, 04.12.2002 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/213/2002 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 6 marca 2002 r. w sprawie budżetu na rok 2002.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50
18. Uchwała Nr II/18/02, 04.12.2002 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/125/2000 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 31 sierpnia 2000 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków (...).

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50
19. Uchwała Nr II/19/02, 04.12.2002 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Toruńskiego - (utrata mocy Uchwałą Nr VII/56/03 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 28 sierpnia 2003 r.)

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50
20. Uchwała Nr III/20/02, 23.12.2002 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/213/2002 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 6 marca 2002 r. w sprawie budżetu na rok 2002.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50
21. Uchwała Nr III/21/02, 23.12.2002 r. w sprawie wniosku o odwołanie członków Powiatowej Rady Zatrudnienia.

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50

22. Uchwała Nr III/22/02, 23.12.2002 r. w sprawie wyboru kandydatów na członków Powiatowej Rady Zatrudnienia. (utrata mocy Uchwałą Nr XV/107/04 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 10 września 2004 r.)

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50

Metryka

 • opublikował: Administrator - Dorota Wróblewska
  data publikacji: 2016-02-23 09:50

Opis strony

Redaguje: Marzena Pietruszyńska, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, tel. (056) 662 88 10, fax 662 88 89, 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6, p.112

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3163
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-05-19 15:38

Banery

 • Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Dane kontatkowe

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

tel. +48 56 662 88 88
fax +48 56 662 88 89

e-mail: starostwo@powiattorunski.pl

epuap: /lt8ks4a58b/skrytka

Godziny przyjęć

poniedziałek: 7.30 - 15.30
wtorek: 7.30 - 16.30
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 14.30

Konta bankowe

Opłaty za czynności geodezyjne
38 9550 0003 2024 0201 1255 0007

Opłaty komunikacyjne, najem, czynsze itp.
76 9550 0003 2024 0201 1255 0002

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
92 9550 0003 2024 0201 1255 0005

Wadium
22 9550 0003 2024 0201 1255 0004

Opłaty skarbowe
37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 11983672
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-10 12:22

Stopka strony